Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  August  2008

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchauguste  2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0   23   Salmonelová enteritída: Mníchova Lehota 1, Nemšová 4, Selec 1,  Trenčín 13,

                     Trenč. Teplá 1,  Trenčianske Stankovce 2,  Zamarovce 1

A 04.5   11   Kampylobakteriálna enteritída:  Dolná Súča  1, Mníchova Lehota 1,  Trenčín  7,

                     Trenč.Teplá 1,  Trenčianske  Teplice 1

A 04.7    1    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Trenčín 1

A 08.2    1    Adenovírusová enteritída: Trenčianske Stankovce 1

A 41.0    4    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín 4 NN

A 41.1    2    Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi:  Trenčín 2, z toho 1 NN 

A 41.5     4   Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami: Trenčín 4  NN

A 69.2     8   Lymská choroba:  Bobot 1, Dolná Súča 1, Krivosúd-Bodovka 1, Omšenie 1,

                     Skalka nad Váhom 1, Trenč.Teplá 2,   Trenčín 1

A 87.9    7    Nešp. vírusová meningitída: Horná Súča 1, Nemšová  1, Chocholná-Velčice 2,

                     Trenčín 3

B 01.9   26   Varicella: Horné Srnie 1, Melčice Lieskové 1, Nemšová 12,  Trenč. Stankovce 1,

                     Trenčín  11

B 02.      1   Herpes zoster:   Trenčianske Stankovce  1

B 16.9    3   Akútna hepatitída B:  Trenčín 3

B 18.2    5   Chronická vírusová hepatitída C: Trenčín 5

B 27.9    1   Infekčná mononukleóza:  Trenčín 1

B 58.      3   Toxoplazmóza:  Horná Súča 1,  Selec 1,  Trenčín 1

J 15.1     1   Pneumónia vyvolaná Kl. pneumoniae:    Trenčín  1 NN

G 63.0    1   Polyneuropatia pri LB:  Adamovské Kochanovce 1

M 01.2   6   Artritída pri LB: Melčice Lieskové 1, Soblahov 1, Trenčín 3,  Veľká Hradná 1

T 83.5    1   Infekcia a zápal. reakcia zavinená protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín 1 NN

T 85.7    4   Infekcia a zápal. reakcia zavinená vnútornou  protet. pomôckou:  Trenčín 4 NN

Z 20.3    7   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Horná Súča 1, Hrabovka 1, Nemšová 1,

                   Trenč. Teplá  1, Trenčín 3

Z 20.5    3   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenčín 3

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 v auguste   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   30   Salmonelová enteritída: Beckov 1, Bzince pod Javorinou 3, Hôrka n.

                     Váhom 1,  Horná Streda 1, Kálnica 2,  Čachice 1, Lubina 1, Moravské

                     Lieskové 1, Nové Mesto n.V.13, Potvorice 1, Stará Turá 4,  Vaďovce 1

A 04.5    3    Kampylobakteriálna enteritída:   Čachtice  1, Nové Mesto nad Váhom 2

A 04.6    1    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Čachtice 1 

A 39.0    1    Meningokoková meningitída:  Nové Mesto nad Váhom 1

A 69.2    2    Lymská choroba:  Vaďovce 2

A 81.0    1    Creuzfeldt-Jakobova choroba:  Beckov 1

A 87.9    3    Nešp. vírusová meningitída: Nové Mesto nad Váhom 3

B 01.9    7    Varicella: Hrádok 1, Lúka 1, Moravské Lieskové 4,  Stará Turá 1

B 27.9    2    Infekčná mononukleóza:  Kočovce 1,    Nové Mesto nad Váhom 1

Z 20.3   10   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Čachtice  2, Kočovce 1,  Nové Mesto

                     nad Váhom 2, Podolie 1,  Stará Turá 4

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou : Dolné Srnie 1

Z 22.3    1   Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie: Nové Mesto n.V. 1 NN

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásenýchauguste 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.      1  Vylučovanie salmonel:   Bánovce nad  Bebravou  1

A 02.0  11  Salmonelová enteritída:  Bánovce nad  Bebravou 7, Nedašovce 1,

                   Uhrovec 1, Veľké Chlievany 1, Zlatníky 1  

A 69.2    2  Lymská borelióza:  Bánovce nad  Bebravou  1, Šišov 1

A 87.9    1  Nešp. vírusová meningitída: Bánovce nad  Bebravou  1

B 01.9    5  Varicela:  Bánovce nad  Bebravou  2,  Nedašovce 1,  Slatina  n .Bebr. 2

B 02.8    1  Herpes zoster: Bánovce nad  Bebravou  1

B 15.      1  Akútna hepatitída A:  Bánovce nad  Bebravou  1

M 01.2   4  Artritída pri LB: Miezgovce 1, Bánovce nad  Bebravou  1, Šišov 2

Z 20.3    3  Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Bánovce nad  Bebravou  2, Slatinka   

                  n.Bebr. 1

Z 20.5    2  Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou : Bánovce nad  Bebravou  2

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v auguste  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    4   Salmonelová enteritída: Brestovec 1,  Myjava 3

A 04.6    2   Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica:  Krajné 1, Myjava 1

A 51.0    1   Primárny genitálny syfilis:  Myjava 1

A 69.2    6   Lymská borelióza: Bukovec 1, Jablonka 2,  Myjava 2, Vrbovce 1

B 01.9    9   Varicela:  Krajné  8,  Myjava 1

B 58.      2   Toxoplazmóza:  Kostolné 1, Myjava 1

B 83.0    1   Toxokaróza: Brestovec 1

K 12.      1   Stomatitis:  Brezová pod Bradlom  1

M 01.2   1    Artritída pri LB: Brestovec 1