Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  August  2007

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchauguste 2007 v okrese Trenčín

 

A 02.       1  Vylučovanie salmonel: Trenčianske Jastrabie 1

A 02.0   24  Salmonelová enteritída: Trenčín 17, Adamovské Kochanovvce 1, Hrabovka 1, Neporadza 1,          

                    Nemšová 1, Trenčianske Jastrabie  1, Trenč.Stankovce  2

A 04.5     8  Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 3,  Horná Súča 1, Horné Srnie 1, Krivosúd-Bodovka 1,

                    Trenčianske Jastrabie  1,  Trenčianske Stankovce 1

A 08.0     1   Rotavírusová enteritída: Trenčín 1

A 08.1    24  Akútna gastroenteritída zapríčinená  vírusom Norwalk: Trenčianske Teplice  24 

A 15.0     2   Tuberkulóza pľuc: Horná Súča 1

A 41.1     1   Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi:  Trenčín 1

A 41.5     2   Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Trenčín  2 NN

A 41.8     1   Iná špecifikovaná septikémia: Trenčín 1

A 87.9     3   Vírusová meningitída: Horné Srnie 1, Selec 1,  Trenčín 1

B 01.     12   Varicella: Trenčín 9,  Trenčianske Teplice 1, Trenčianska Turná 2

B 02.       1   Herpes zoster:  Trenčín 1

B 27.9     3   Infekčná mononukleóza:  Horná Súča 1,  Trenčianska Turná 1, Trenčín 1

G 00.9     1   Nešpecifik. bakteriálny zápal mozgových plien: Dolná Poruba 1

L 89.        1   Dekubitálny vred: Trenčín 1 NN

M 01.2     8  Artritída pri LB: Dolná Poruba 1, MelčiceLieskové 2,  Mníchova Lehota 1, Soblahov 1,

                    ChocholnáVelčice  1,  Trenčín 2

T 81.4      1   Infekcia po výkone nezatriedená inde: NN  Trenčín 1

T 83.5      1   Infekcia a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou: NN Trenčín 1

Z 22.3      6   Nosič inej bližšie určenej infekcie: NN Trenčín 6

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchauguste  2007 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0  23   Salmonelová enteritída: Beckov 1, Bošáca 3, Hrádok 1, Lubina 1, Modrová 1, Nová Lehota 1, Nové

                    Mesto nad  Váhom 5, Pobedím 1, Podolie 3, Potvorice 1,  Považany 2, Stará Turá 3

A 04.3    1   Infekcia enterohemoragickými E.coli: Nové Mesto nad Váhom  1       

A 04.5   2   Kampylobakteriálna enteritída: Nové Mesto nad Váhom  2

A 46       6   Erysipelas: Nové Mesto nad Váhom  4, Moravské Lieskové 1, Nová bošáca 1                               

A 87.9    2   Vírusvá meningitída: Častkovce 1

B 02.      3   Herpes zoster: Beckov 1, Nové Mesto nad Váhom  1, Bzince pod Javorinou 1

Z 22.5    1   Nosič vírusovej hepatitídy:  Považany 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchauguste 2007 v okrese Myjava

 

A 02.0    5  Salmonelová enteritída:  Myjava  2, Brezová pod Bradlom 2, Chvojnica 1

A 04.0    2  Infekcia enteropatogénnymi  E.coli:  Myjava  2

A 53.9    1  Nešpecifikovaný syfilis: Myjava 1

A 69.2    2  Lymská choroba: Brestovec 1,  Myjava 1

B 27.9    3  Infekčná mononukleóza: Rudník 1

B 58.      1  Toxoplazmźa: Myjava 1

G 00.9    1   Nešpecifik. bakteriálny zápal mozgových plien: Myjava 1

M 01.2    4  Artritída pri LB: Kostolné 1, Myjava 3

Z 20.3    1  Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Myjava 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchauguste 2007 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0   2  Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 1 , Kšinná 1

A 02.8   1   Iné špecifikované salmonelové infekcie: Dolné Naštice 1

A 04.0   2  Infekcia enteropatogénnymi  E.coli: Ruskovce 1, Veľké Chlievany 1

A 04.5   1   Kampylobakteriálna enteritída: Dežerice 1

A 46      1   Erysipelas: Bánovce nad Bebravou 1

B 01.9    1  Varicela: Bánovce nad Bebravou 1

B 02.      1   Herpes zoster: Libichava 1

Z 20.3    2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Bánovce nad Bebravou 2

 

 

EPIDÉMIE:

 

     V  okrese Trenčín prišlo v dňoch 20.08.2007 - 21.08.2007 k hromadnému výskytu hnačkového ochorenia s vracaním a TT do 37,4°C u rekreantov liečebno-rehabilitačného zariadenia. Z CP 113 exponovaných ochorelo 24 ľudí (6 detí a 18 dospelých). V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia, odobrané vzorky stravy, stery z prostredia  a výtery z rekta u pracovníkov kuchyne, vzorky stolice od chorých na virologické vyšetrenie.  

     Výsledky vyšetrenia vzoriek stolice pomocného personálu kuchyne boli v troch prípadoch a v jednom prípade u chorého pozitívne na Norovírus.

 

OZNAMY:

 

     Informácia o výskyte horúčky ChikungunyaTaliansku v regiónoch EmiliaRomagnaLombardia: od 4. júla  do 6. septembra 2007 bolo evidovaných 211 ochorení (49 potvrdených). Väčšina prípadov bola hlásená z  oblasti Ravenny.

            Príznaky: febrility, cefalea, myalgia, artralgia, raš a v niektorých prípadoch aj gastrointestinálne príznaky. Pôvodcom nákazy je vírus Chikungunya (arbovírus). Nákazu v tejto epidémiinajväčšou pravdepodobnosťou prenáša komár Aedes albopictus, ktorý sa vyskytuje vo väčšine štátov južnej Európy. Šírenie tejto nákazy v Slovenskej republikesúčasnosti nehrozí. Je potrebné, aby lekári v rámci dif. dg. mysleli na toto ochorenie a zisťovali cestovateľskú anamnézu.

 

     Upozorňujeme na účinnosť  zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmenedoplnení niektorých zákonov, ktorý je v platnosti od 01.09.2007.

           

     Tiež upozorňujeme na povinnosť hlásenia chrípkychrípke podobných ARO počas celého kalendárneho roka.

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín