Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      Apríl  2010

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v apríli 2010 v okrese Trenčín

 

A 02.0     6    Salmonelová enteritída: Horná Súča 1, Nemšová 1, Trenč. Stankovce 2, Trenčín 2

A 04.5     9    Kampylobakteriálna enteritída: Nemšová 1, Trenč.Teplá 1, Trenč. Stankovce 3,Trenčín 4

A 04.7     1    Enterokolidída zapríčinená Clostridium difficile:  Trenčín NN

A 07.1     2    Giardióza:  Dolná Súča 1, Trenčín 1 (NN)

A 08.0     2    Rotavírusová enteritída:  Nemšová 1, Trenčín 1

A 38.       1    Šarlach: Mníchova Lehota 1

A 41.0     1     Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Trenčín  1

A 41.5     3     Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenčín  3  (3 x NN)

B 01.9   68     Varicella: Horňany 1, Hrabovka 1, Mníchova Lehota 13, Nemšová 6, Neporadza 1, Omšenie 1,

                       Skalka n. V. 1, Soblahov 1, Chocholná-Velčice 1, Trenč. Teplá 3, Trenč. Stankovce 3,

                       Trenčín  34, Veľké Bierovce 2

B 02.9      2    Herpes zoster:  Horná Súča 1, Kostolná-Záriečie 1

B 27.        3    Infekčná mononukleóza: Trenčín 2, Zamarovce 1

B 86.        1    Scabies: Trenčín 1

G 61.        1   Zápalová polyneuropatia: Trenčín 1

G 63.0      1   Polyneuropatia pri Lymskej borelióze:  Drietoma 1

T 81.3      1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín 1 (NN)

T 81.4      1   Infekcia po výkone nezatriedená inde:  Trenčín 1 (NN)

Z 20.3      1   Kontakt, ohrozenie besnotou:  Trenčín 1

Z 20.5      1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenčín 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v apríli  2010    v okrese  Nové Mesto nad Váhom 

 

 A 02.0     3    Salmonelová enteritída: Nová Bošáca 1, Nové Mesto nad Váhom 2

 A 04.5     1    Kampylobakteriálna enteritída: Čachtice 1

 A 04.6     1    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Nové Mesto nad Váhom 1

 A 08.0     3    Rotavírusová enteritída: Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto n. V. 1, Stará Turá 1

 A 41.5     3    Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Stará Turá  1 

 A 46.       1    Erysipelas: Kálnica 1

 A 86.       1    Nešpecifikovaná vírusová encefalitída: Stará Turá  1 

 A 87.9     1    Nešpecifikovaná vírusová meningitída:  Hôrka nad Váhom 1

 B 01.9  102   Varicella: Bzince pod Jav. 1, Častkovce 2, Čachtice 2,  Dolné Srnie 4, Kálnica 1, Kočovce 3,

                       Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 77, Potvorice 6, Považany 1, Stará Turá 3,

                       Vaďovce 1

 B 02.9    12    Herpes zoster: Beckov 1, Bzince pod Jav. 3, Častkovce 1, Čachtice 1, Moravské Lieskové 1,

                       Nová Bošáca 1,  Nové Mesto nad Váhom 1,  Stará Turá 3

 B 27.       1    Infekčná mononukleóza: Nové Mesto nad Váhom 1

 B 86.       1    Scabies: Nové Mesto nad Váhom 1                    

 T 83.5     1    Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou moč.orgánov: Nové Mesto nad Váhom 1

 Z 20.3     2    Kontakt, ohrozenie besnotou:  Nové Mesto nad Váhom 2

 Z 22.3     1    Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (MRSA): Nové Mesto nad Váhom 1

 Z 22.5     2    Nosič vírusovej hepatitídy :  Beckov 1, Nové Mesto nad Váhom 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v apríli  2010  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0    2    Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou 1, Podlužany 1

A 04.5     1   Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 1

A 08.0     2   Rotavírusová enteritída:   Bánovce nad Bebravou 2

B 01.9    36  Varicella: Bánovce nad Bebravou  28, Dežerice 1, Dvorec 1, Malé Hoste 1, Pochabany 1,

                     Veľké Držkovce  3, Veľké Hoste  1

L 00.        1  Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi: Bánovce nad Bebravou 1 (NN)

M 01.2     1  Artritída pri LB:  Bánovce nad Bebravou 1

P 39.1      1  Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída: Bánovce nad Bebravou 1 (NN)

Z 20.3      1    Kontakt, ohrozenie besnotou:  Veľké Držkovce 1

Z 20.5      1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Bánovce nad Bebravou 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v apríli 2010  v okrese Myjava

 

A 04.5     1   Kampylobakteriálna enteritída: Myjava 1

A 04.6    2    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Myjava 1, Chvojnica 1

A 08.0    7    Rotavírusová enteritída:  Brestovec 2,  Myjava 2, Priepasné 1, Stará Myjava 2 

A 41.0    3    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Myjava 3 (NN)

B 01.9    4    Varicella: Hrašné 1,  Myjava 2, Vrbovce 1

B 27.      1    Infekčná mononukleóza: Brezová pod Bradlom 1

B 58.9    1    Toxoplazmóza:  Rudník 1

J 02.       1    Akútny  zápal hltana:  Myjava 1 (NN)

J 15.0     1    Pneumónia vyvolaná  Klebsiella pneumoniae: Myjava 1 (NN)

T 80.1    4   Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii: Myjava 4 (NN)

T 81.3    1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 1 (NN)

T 83.5    2   Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou močových orgánov: Myjava 2 (NN)

T 85.7    1   Infekcia a zápal. reakcia vyvol. vnútornou protetickou pomôckou:   Myjava 1 (NN)

Z 20.3    1   Kontakt, ohrozenie besnotou:  Krajné 1

Z 20.5    2   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Myjava 2