Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Apríl  2008

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v apríli 2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0    3    Salmonelová enteritída: Trenčianske Teplice 2, Trenčín 1

A 08.0   13   Rotavírusová enteritída: Dolná Súča 2, Horná Súča 1, Soblahov 1, Trenčín 9

A 15.2    1    Tuberkulźa pľúc: Trenčín 1    

A 38       4    Scarlatina:  Trenčín  4

A 41.0    2    Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín  2 NN

A 41.1    1    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:  Trenčianske Jastrabie 1

A 41.5    6    Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami:  Ivanovce 1, Omšenie 1, Trenčín 4  NN

B 01.9     61  Varicella: Adamovské Kochanovce 1, Bobot 1, Drietoma 1,  Melčice 1,  Nemšová 3, Neporadza 1,   

                     Omšenie 1, Soblahov 1,  Trenč. Teplá 1,    Trenčín  46, Trenč.Teplice 4                     

B 02. 9     4   Herpes zoster:  Trenčín  4

B 18.2.     1   Chronická vírusová hepatitída C: Trenčín 1

B 27.        1   Infekčná mononukleóza:  Trenčianske Stankovce  1

B 86.        2   Svrab:  Trenčianske Teplice 1, Trenčín  1

G00.9       1   Nešp. bakteriálny zápal mozgových plien: Trenčín 1

Z 20.3      2    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Trenčín 2

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v apríli   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0    2   Salmonelová enteritída: Čachtice 1,  Trenčianske Bohuslavice  1, Vaďovce 1

A 04.3    1   Infekcia enterohemorag. E.coli: Stará Turá 1

A 04.5    1    Kampylobakteriálna enteritída: Stará Turá 1

A 38       2    Scarlatina: Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 1

A 46       1    Erysipel: Nové Mesto nad Váhom 1

B 01.9    3   Varicella: Lubina 2, Vaďovce 1

B 02.9    3  Herpes zoster:  Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 1, Podolie 1

B 27.      1   Infekčná mononukleóza:   Nové Mesto nad Váhom 1

Z 20.5    3   Kontakt alebo ohrozenie vírus.hepatitídou:  Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 1,

                   Zemianske Podhradie1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v apríli  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    2  Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 1, Košariská 1

B 01.9    19  Varicela:  Myjava 1

B 27.       1   Infekčná mononukleóza:  Brezová pod Bradlom 1

B 58.9.    2   Toxoplazmóza:  Krajné 1, Myjava 1

Z 20.3     1    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Myjava 1 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených v apríli 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 04.5   1   Kampylobakteriálna enteridída:  Bánovce nad Bebravou 1

A 38.     1  Skarlatina: :  Bánovce nad Bebravou 1

A 41.1   1    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:  Horné Naštice 1

A 41.5   1    Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami:  Bánovce nad Bebravou 1

B 01.9   11   Varicela:  Bánovce nad  Bebravou  9, Krásna Ves 1, Timoradza 1

Z 20.5   1   Kontakt alebo ohrozenie vírus.hepatitídou:  Bánovce nad Bebravou 1