logo RUVZ so sídlom v Trenčíne (11194 bytes)         Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne www.slovensko.sk (11194 bytes)
                                              Nemocničná 4  , 911 01 Trenčín

            
             e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk           tel.: 032/6509511           fax: 032/6521997         IČO:00610968   

blesepa.gif (1971 bytes)