logo RUVZ so sídlom v Trenčíne (11194 bytes)         Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne www.slovensko.sk (11194 bytes)
                                                 Nemocničná 4  , 911 01 Trenčín

       
     e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk             tel.: 032/6509511            fax: 032/6521997          IČO:00610968