Faktury

JANUÁR  2011

Č. Faktúra Dodávateľ

suma

súbor
PDF

1 8020900 Obzor s.r.o., Bratislava

66,00  Eur

zobraziť

2 730412011 Ajfa+avis s.r.o

48,00  Eur

zobraziť

3 7241918065 SPP a.s.

2315,00  Eur

zobraziť

4 201120001 Fakultná nemocnica Trenčín 5155,92 Eur

zobraziť

5 8020900 Obzor s. r. o., Bratislava 0,00 Eur

zobraziť

6 111200221 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 101,69 Eur

zobraziť

7 201120010 Fakultná nemocnica Trenčín 3465,00 Eur

zobraziť

8 111200958 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

0,00 Eur

zobraziť

9 711013670 Konica Minolta s.r.o Bratislava

166,21 Eur

zobraziť

10 110008 Autodielňa James

116,00 Eur

zobraziť

11 3120110346 RIMI - SK, s. r. o.

47,81 Eur

zobraziť

12 1101100129 IURA EDITION , s. r. o. Bratislava

27,50 Eur

zobraziť

13 11010059 Saccme Bratislava

8,32 Eur

zobraziť

14 7449052618 SPP a.s.

- 2299,28 Eur

zobraziť

15 7416646253 SPP a.s.

6028,49 Eur

zobraziť

16 29110195 SÚTN - vydavateľstvo Bratislava 19,36 Eur

zobraziť

17 22011 Mário Markovič 250,00 Eur zobraziť
18 1103100176 ARAVER a.s. trenčín 246,79 Eur zobraziť
19 2011600 Ajfa+avis s.r.o. 0,00 Eur zobraziť
20 420110269 Vema Bratislava 44,40 Eur zobraziť

                                               Späť