Horúčka Chikungunya v Taliansku      

Ministerstvo zdravotníctva Talianska informovalo členské štáty EÚ prostredníctvom7.JPG (3053 bytes) Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS) o výskyte horúčky Chikungunya v Taliansku v regiónoch EmiliaRomagna a Lombardia.

Od 4. júla  do 6. septembra 2007 bolo evidovaných 211 ochorení. Zatiaľ je laboratórne potvrdených 49 (sérologicky alebo metódou PCR) z celkového počtu chorých. Väčšina prípadov bola hlásená z  oblasti Ravenny. Tento región a jeho okolie je oblasťou s vysokou mobilitou talianskych aj zahraničných turistov a s vysokým počtom imigrantov pre sezónne práce.

            Ochorenia sa prejavovali nasledovnými príznakmi: vysoká teplota, bolesť hlavy, bolesť svalov, kĺbov, chrbta a končatín, raš a u niektorých prípadov aj gastrointestinálne príznaky. U väčšiny chorých horúčka trvala 3 - 4 dni, po poklese teplôt  pretrvávala celková slabosť. Toto ochorenie len zriedka ohrozuje život. Hospitalizovaných bolo 11 chorých.

40.JPG (3147 bytes)

Pôvodcom nákazy je vírus Chikungunya, ktorý patrí do skupiny arbovírusov. Nákazu v tejto epidémii s najväčšou pravdepodobnosťou prenáša komár Aedes albopictus, je však možné, že sa uplatňujú aj iné druhy komárov. Aedes albopictus sa vyskytuje v celom Taliansku s výnimkou severozápadného regiónu. V súčasnosti je prítomný aj v ďalších krajinách Európy (Albánsko, Francúzsko, Belgicko, Čierna Hora, Švajčiarsko, Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko a Holandsko).

ECDC upozorňuje, že klimatické podmienky sú vhodné na pretrvávanie výskytu tohto vektora v najbližších 1 až 2 mesiacoch, najmä v stredozemí a že je vysoké riziko prenosu vírusu aj do iných európskych krajín, kde sú vhodné klimatické podmienky  pre jeho prežívanie. Ak  viremické osoby pricestujú do iných infestovaných oblastí, môže dôjsť k naštartovaniu nových cyklov prenosu.

Šírenie tejto nákazy v Slovenskej republike v súčasnosti nehrozí.

 

                                                     

10.JPG (3720 bytes)

 

 

Je potrebné aby:

acdbull2.gif (864 bytes)       zdravotnícki pracovníci mysleli v rámci diferenciálnej diagnostiky ochorení aj na horúčku Chikungunya a zisťovali cestovateľskú anamnézu,

acdbull2.gif (864 bytes)       pracoviská  zabezpečujúce darcovstvo krvi, tkanív a orgánov a oddelenia pre cudzokrajné choroby uskutočňovali odbery  28 dní po návrate z oblastí výskytu alebo 28 dní od objavenia sa klinických príznakov,

acdbull2.gif (864 bytes)       cestujúci do zmienených oblastí dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia (repelentné prostriedky, nosenie dlhých rukávov a dlhých nohavíc, používanie moskytier, sieťok na okná,  atď.),

acdbull2.gif (864 bytes)       i keď je riziko nákazy  nízke, odporúča sa, aby tehotné ženy a imunodeficientné osoby cestu do postihnutých oblastí zvážili.