Deň otvorených dverí na RÚVZ v Trenčíne

7. apríla 2008

szutn.jpg (13935 bytes)

 

Pri  príležitosti  Svetového   dňa  zdravia  bude  RÚVZ  v Trenčíne  poriadať   dňa  7.apríla 2008  "Deň otvorených dverí " , občanom sa poskytnú   informácie o činnosti a práci jednotlivých   odborev RÚVZ, o ktoré prejavia záujem, zabezpečiť poradenstvo podľa dožiadania verejnocti, ukázať priestory v ktorých pracujeme a pod.

          Cieľom tejto akcie je motivovať ľudí k staristlivosti o vlastné zdravie napríklad aj návštevou Poradenských centier zdravia, ktoré im poskytnú základné informácie o zdravotných rizikách a predchádzaní vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych ,chorôb látkovej premeny a chorôb nádorových.

          bubkgnd.gif (765 bytes)