chripka2.png (47878 bytes)                                          

         Návštevníci zariadenia DSS
         Návštevníci  zariadenia ZZ
         pre obyvateľov        
         pre pracovníkov