Cenník

   1Všeobecné informácie

   2Cenník laboratórnych analýz

   3.  Odber krvi

   4.  Konzultácie, prednášky, odborná prax

   5.  Poskytovanie informácii

   6.  Prenájom  priestorov

   7.  Ostatné služby, kopírovanie