Cenník   analýz

  anabull2.gif (133 bytes)  Vody

   anabull2.gif (133 bytes)  Potraviny a predmety bežného používania

   anabull2.gif (133 bytes)  Objektivizácia pracovného a životného prostredia

  anabull2.gif (133 bytes)  Stery a obaly

   anabull2.gif (133 bytes)  Dezinfekčné prostriedky

   anabull2.gif (133 bytes)  Ovzdušie v čistých priestoroch

   anabull2.gif (133 bytes)  Kontrola účinnosti sterilizačnej techniky

   anabull2.gif (133 bytes)  Piesky

   anabull2.gif (133 bytes)  Odber krvi

   anabull2.gif (133 bytes)  Prenájom  priestorov