Aktuality    

 

arrow.gif (839 bytes) 18.09.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.09.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.09.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 28.08.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.08.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.08.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac júl 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.08.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac jún 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.08.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac máj 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.08.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 10.08.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 01.08.2023  -    Voda určená na kúpanie - Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom - Informácia pre verejnosť - aktualizácia 01 08 2023.pdf - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 31.07.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 28.07.2023  -    Voda určená na kúpanie - Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom - Informácia pre verejnosť. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 26.06.2023  -    26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2023“. - Podpora zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 02.06.2023  -    Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 01.06.2023  -    Základné informácie k vtáčej chrípke. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 30.05.2023  -    31.máj Svetový deň bez tabaku. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 17.05.2023  -    X. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 17.05.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac apríl 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.05.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 09.05.2023  -    Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 09.05.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.05.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.04.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.04.2023  -    Európsky imunizačný týždeň: 23 – 29.4.2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 17.04.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 17.04.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac marec 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.04.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.04.2023  -    Deň otvorených dvetí 11.04.2023. - Poradňa zdravia
arrow.gif (839 bytes) 04.04.2023  -    Svetový deň vody 2023- Vyhodnotenie. - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 04.04.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 03.03.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 27.03.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 20.03.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2023  -    Svetový deň vody 2023. - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2023  -    Celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! - Podpora zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2023. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 27.02.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 20.02.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 13.02.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.02.2023  -    Dva potvrdené prípady osýpok v Bratislave. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 06.02.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.01.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.01.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.01.2023  -    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri 2022. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.01.2023  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.01.2023  -    Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave. - ÚVZ SR
Aktuality - archív  za roky   2022 ; 2021 ; 2020 ; 2019 ; 2018 ; 2017 ; 2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ; ;