Národné referenčné centrá

   1.  Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz

      - Štatút Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz

   2.  Národné referenčné centrum pre odber chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí

     - Štatút Národného referenčného centra pre odber chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí

   3.  Národné referenčné centrum pre kampylobakteriózy.

     - Štatút Národného referenčného centra pre kampylobakteriózy