Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti z pohľadu prevencie nozokomiálnych nákaz
Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti z pohľadu prevencie nozokomiálnych nákaz
Incidenčné a prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz v SR
Candida auris Candida auris
Clostridium difficile - preventívne opatrenia v nemocniciach Clostridium difficile - preventívne opatrenia v nemocniciach
Kampaň EU o dezinfekcii rúk Hygiena rúk -5.máj
Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie