Epidémia Candida auris v zdravotníckych zariadeniach v severnom Taliansku, 2019-2021
FFLUKONAZOL REZISTENTNÁ CANDIDA AURISSA ĎALEJ ŠÍRI PO EURÓPE
CANDIDA AURIS – CELOSVETOVÁ HROZBA PRE NEMOCNICE A JEJ PACIENTOV
Candida auris – závažná multirezistentná kvasinka
Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti z pohľadu prevencie nozokomiálnych nákaz
Clostridium difficile - preventívne opatrenia v nemocniciach
Kampaň EU o dezinfekcii rúk Hygiena rúk -5.máj
Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie Antibiotiká, vývoj
bakteriálnej rezistencie