Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti z pohľadu prevencie nozokomiálnych nákaz
Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti z pohľadu prevencie nozokomiálnych nákaz

Clostridium difficile - preventívne opatrenia v nemocniciach
Kampaň EU o dezinfekcii rúk
Hygiena rúk -5.máj
Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie
Antibiotiká, vývoj
bakteriálnej rezistencie