Mobilné odberové miesta v pôsobnosti RÚVZ Trenčín

   

 

                   Rozhodnutia o povolení prevádzkovania                                           Rozhodnutia o zrušení a pozastavení prevádzkovania

   


       BHR medical s.r.o., - RUVZ/2021/05861 - IdZZ 26-35766450-A0001 - s miestom prevádzkovania RT-PCR MOM, v priestoroch mobilných kontajnerov na Mládežníckej ulici (pri krytej plavárni)v Trenčíne.
         - zverejnené 19.11.2021
       BHR medical s.r.o., - RUVZ/2021/04316 - IdZZ 26-50364367-A0003 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch 2 mobilných kontajnerov na Ulici Trenčianska 2492/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
       BHR medical s.r.o., - RUVZ/2021/04316 - IdZZ 26-50364367-A0004 - s miestom prevádzkovania RT-PCR MOM, v priestoroch 2 mobilných kontajnerov na Ulici Trenčianska 2492/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

         - zverejnené 06.10.2021
       BHR medical s.r.o., - RUVZ/2021/04113 - IdZZ 26-50364367-A0002 - s miestom prevádzkovania RT-PCR MOM, v priestoroch 2 mobilných kontajnerov na Ulici gen. M.R. Štefánika, súkromné parkovisko pri parcele 1382/28, 911 01 Trenčín.
         - zverejnené 05.10.2021
       BHR medical s.r.o., - RUVZ/2021/04113 - IdZZ 26-50364367-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch 2 mobilných kontajnerov na Ulici gen. M.R. Štefánika, súkromné parkovisko pri parcele 1382/28, 911 01 Trenčín.
         - zverejnené 05.10.2021
       ALFACLINIC s.r.o., - RUVZ/2021/04546 - IdZZ 26-47228407-A0002 - s miestom prevádzkovania RT-PCR MOM, v priestoroch mobilného kontajnera a stanu na parkovisku pred areálom NTS, Ulica Školská 506, 914 41 Nemšová.
         - zverejnené 01.10.2021
       ALFACLINIC s.r.o., - RUVZ/2021/04546 - IdZZ 26-47228407-A0003 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch mobilného kontajnera a stanu na parkovisku pred areálom NTS, Ulica Školská 506, 914 41 Nemšová.
         - zverejnené 01.10.2021
       KRISTALEX dent s.r.o.- RUVZ/2021/04388 - IdZZ 26-44634331-A0002 - s miestom prevádzkovania RT-PCR MOM,v priestoroch mobilného kontajnera na Ul. Žabinská 186/16, 911 05 Trenčín, na parcele CKN č.630 a č.629/1 k.ú. Zlatovce.
         - zverejnené 17.09.2021
       AUREAS s.r.o. - RUVZ/2021/04267 - IdZZ 26-53683901-A0002 - s miestom prevádzkovania RT-PCR MOM, Javorinská 1952/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
         - zverejnené 10.09.2021
       AUREAS s.r.o. - RUVZ/2021/04267 - IdZZ 26-53683901-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Javorinská 1952/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
         - zverejnené 10.09.2021
       Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. - RUVZ/2021/03373 - IdZZ 26-36348015-A0003 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19 , Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou pri Nemocnici AGEL Bánovce s.r.o.
         - zverejnené 31.08.2021
       Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. - RUVZ/2021/03373 - IdZZ 26-36348015-A0002 - s miestom prevádzkovania RT PCR na COVID-19 , Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou pri Nemocnici AGEL Bánovce s.r.o.
         - zverejnené 31.08.2021
       MyGym s.r.o. - RUVZ/2021/03934 - IdZZ 26-51942577-A0002 s miestom prevádzkovania v priestoroch polyfunkčného objektu na Ul. K zábraniu 854, 911 01 Trenčín.
        - zverejnené 18.08.2021
       Aukčná spoločnosť VALOREM, s.r.o. - RUVZ/2021/00832 - IdZZ 26-45291080-A0002 -s miestom prevádzkovania v priestoroch objektu na Ul. Opatovská 753, 911 0, Trenčín.
        - zverejnené 26.07.2021
       Váš Lekár, s.r.o., - RUVZ/2021/03392 - IdZZ 26-45263230-A0003 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19 Trenčín, Rozmarínova 211, 911 01 Trenčín – 2 x unimobunka
        - zverejnené 13.07.2021
       Váš Lekár, s.r.o., - RUVZ/2021/03298 - IdZZ 26-45263230-A0002 s miestom prevádzkovania PCR MOM Trenčín, Rozmarínova 211, 911 01 Trenčín – 2 x unimobunka
        - zverejnené 09.07.2021
       Fakultná Nemocnica Trenčín - RUVZ/2021/03307 - IdZZ 26-00610470-A0004 s miestom prevádzkovania v objekte pri vstupe do Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28, 911 05 Trenčín.
        - zverejnené 02.07.2021
       Emergency Support, O.Z., - RUVZ/2021/02551 - IdZZ 26-51143305-A0003 s miestom prevádzkovania odberov na vykonávanie diagnostického RT-PCR testu COVID-19, v areáli Kultúrneho domu Horné Ozorovce č. 35, 957 03 Horné Ozorovce a v dvoch výjazdových sanitných vozidlách.
        - zverejnené 02.06.2021
       Ako zachrániť život s.r.o. - RUVZ/2021/02638 - IdZZ 26-53065131-A0004 s miestom prevádzkovania zariadenia v interiéri nebytového priestoru bývalej DEXIA banky, nachádzajúceho sa na Námestí slobody 1/1, v Novom Meste nad Váhom 915 01.
        - zverejnené 26.05.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 29.10.2021
       Ako zachrániť život s.r.o. - RUVZ/2021/02636 - IdZZ 26-53065131-A0003 s miestom prevádzkovania zariadenia drevený domček nachádzajúci sa na parkovisku za budovou Polikliniky Stará Turá, Mýtna ulica 146, 916 01 Stará Turá.
        - zverejnené 26.05.2021
       Slovenské elektrárne, a.s. - RUVZ/2021/01310 - IdZZ 26-35829052-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín.
        - zverejnené 02.03.2021
       Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - RUVZ/2021/01121 - IdZZ 26-31118259-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch budovy B Fakulty zdravotníctva, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 1, 911 50 Trenčín.
        - zverejnené 11.02.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 12.10.2021
       RZP, s.r.o. - RUVZ/2021/00932 - IdZZ 26-36331023-A0003 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch objektu GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., na Ul. SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
        - zverejnené 29.01.2021
       Pe-a-ma, s.r.o. - RUVZ/2021/00937 - IdZZ 26-35959193-A0001 s miestom prevádzkovania Antegénové testovanie COVID-19, v skladových priestoroch spoločnosti PEDRO SK, s.r.o. na Ul. Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
        - zverejnené 29.01.2021
       STEFFI, s.r.o. - RUVZ/2021/00912 - IdZZ 26-44110618-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestore č.2 objektu Zimného štadióna s.č. 1786, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
        - zverejnené 29.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 01.10.2021
       ProLife Centrum, s.r.o. - RUVZ/2021/00892 - IdZZ 26-47599375-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch vrátnice KORD Slovakia, a.s. na Ul. Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
        - zverejnené 29.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 08.06.2021
       Váš Lekár, s.r.o. - RUVZ/2021/00893 - IdZZ 26-45263230-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestore č.1 objektu Zimného štadióna s.č. 1786, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
        - zverejnené 29.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 01.10.2021
       Poliklinika MarMedico, s.r.o. - RUVZ/2021/00939 - IdZZ 26-46443878-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Zdravotného strediska Poliklinika MarMedico na Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom .
        - zverejnené 29.01.2021
       Ipacient, s.r.o. - RUVZ/2021/00914 - IdZZ 26-52536157-A0002 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Považská 1705/34, 911 01 Trenčín – parkovisko – odberový kontajner.
        - zverejnené 28.01.2021
       Ipacient, s.r.o. - RUVZ/2021/00928 - IdZZ 26-52536157-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Východná ulica 15, 911 01 Trenčín – parkovisko – odberový kontajner.
        - zverejnené 28.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 12.10.2021
       Health Solutions, s.r.o. - RUVZ/2021/00876 - IdZZ 26-44889330-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch mobilného kontajnera pri objekte na Ul. M.R.Štefánika 120/A, 911 01 Trenčín, na parcele č. 3316/21.
        - zverejnené 28.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 29.06.2021
       Health Consulting, s.r.o. - RUVZ/2021/00877 - IdZZ 26-44000596-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch mobilného kontajnera pri objekte na Ul. Biskupická 56, 911 01 Trenčín, na parcele č.1130/11.
        - zverejnené 28.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 29.06.2021
       KRISTALEX dent s.r.o. - RUVZ/2021/00916 - IdZZ 26-44634331-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch mobilného kontajnera pri objekte na Ul. Žabinská 186/16, 911 05 Trenčín, na parcele č.630 a č.629/1 k.ú. Zlatovce.
        - zverejnené 28.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.08.2021
        - zverejnené 19.07.2021
       Spoločnosť JT Ortho s.r.o.- RUVZ/2021/00913 - IdZZ 26-45720231-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch polyfunkčného objektu na Ul. Pred Poľom 1600, 911 01 Trenčín .
        - zverejnené 28.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 12.10.2021
       RZP, a.s. - RUVZ/2021/00887 - IdZZ 26-36331023-A0002 s miestom prevádzkovania v priestoroch polyfunkčného objektu na Ul.Jesenského 6431, 911 01 Trenčín.
        - zverejnené 27.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 28.02.2022
        - zverejnené 08.10.2021
       MyGym s.r.o. - RUVZ/2021/00863 - IdZZ 26-51942577-A0001 s miestom prevádzkovania v priestoroch polyfunkčného objektu na Ul. K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín.
        - zverejnené 27.01.2021
       TC ambulancia s.r.o. - RUVZ/2021/00878 - IdZZ 26-52320499-A0001 s miestom prevádzkovania v priestoroch budovy Keramoprojektu, Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín .
        - zverejnené 27.01.2021
       MUDr. Roman Podolák, lekár - RUVZ/2021/00889 - IdZZ 26-36126349-A0001 s miestom prevádzkovania v priestoroch administratívnej budovy ul. Bratislavská 2060/12, 911 01 Trenčín.
        - zverejnené 27.01.2021
       Spoločnosť ProMedic Centrum s.r.o. - RUVZ/2021/00886 - IdZZ 26-46768220-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch objektu Zdravotného strediska Brezová pod Bradlom na Ul. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom.
        - zverejnené 26.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 01.07.2021
       ALFACLINIC s.r.o. - RUVZ/2021/00861 - IdZZ 26-47228407-A0001 s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Športový areál NTS, ul. Školská 506, 914 41 Nemšová – krytá terasa.
        - zverejnené 26.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 28.09.2021
       Obec Horná Súča - RUVZ/2021/00855 - IdZZ 26-00311561-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu Horná Súča, Horná Súča č. 234, 913 33 Horná Súča.
        - zverejnené 22.01.2021
       Aukčná spoločnosť VALOREM, s.r.o. - RUVZ/2021/00832 - IdZZ 26-45291080-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch objektu na Ul. Opatovská 753, 911 0, Trenčín.
        - zverejnené 21.01.2021
       Obec Bošáca - RUVZ/2021/00248 - IdZZ 26-00311430-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu, Bošáca 651, 913 07 Bošáca.
        - zverejnené 21.01.2021
       Obec Neporadza - RUVZ/2021/00840 - IdZZ 26-00311821-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu, 913 26 Neporadza 125.
        - zverejnené 21.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 14.09.2021
       Obec Nová Bošáca - RUVZ/2021/00839 - IdZZ 26-00311839-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Nová Bošáca 76, 913 08 Nová Bošáca.
        - zverejnené 21.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 12.05.2022
        - zverejnené 12.11.2021
       Mesto Brezová pod Bradlom - RUVZ/2021/00842 - IdZZ 26-00309443-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Požiarna zbrojnica, Družstevná 7274, 906 13 Brezová pod Bradlom.
        - zverejnené 21.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 21.10.2022
        - zverejnené 26.10.2021
       Obec Trenčianska Teplá - RUVZ/2021/00823 - IdZZ 26-00312045-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Základnej školy Trenčianska Teplá, ul. Braneckého 130/15, 914 01 Trenčianska Teplá .
        - zverejnené 20.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 18.10.2021
       Obec Zamarovce - RUVZ/2021/00833 - IdZZ 26-00687251-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu a obecného úradu Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05 Zamarovce .
        - zverejnené 20.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.03.2022
        - zverejnené 20.10.2021
       Mesto Nemšová - RUVZ/2021/00834 - IdZZ 26-00311812-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho centra Nemšová – dom kultúry, ulica SNP 112/1, 914 41 Nemšová .
        - zverejnené 20.01.2021
       Základná škola v Trenčianskom Jastrabí - RUVZ/2021/00033 - IdZZ 26-36126586-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Základnej školy v Trenčianskom Jastrabí, Trenčianske Jastrabie 115, 913 22 Trenčianske Jastrabie .
        - zverejnené 20.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 12.10.2021
       Obec Kočovce - RUVZ/2021/00774 - IdZZ 26-00311685-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Telocvične pri ZŠ s MŠ Kočovce 380, 916 31 Kočovce .
        - zverejnené 20.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.11.2021
        - zverejnené 03.11.2021
       Obec Svinná - RUVZ/2021/00534 - IdZZ 26-00312011-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Svinná 511, 913 24 Svinná .
        - zverejnené 20.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 03.09.2021
       Obec Pobedím - RUVZ/2021/00537 - IdZZ 26-00311910-A0001 -s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Obecného účelového zariadenia – Svadobka Pobedim 200, 916 23 Pobedim .
        - zverejnené 20.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 29.06.2021
       Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec - RUVZ/2021/00523 - IdZZ 26-36128538-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Základnej školy s materskou školou SNP 5, Uhrovec .
        - zverejnené 20.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 12.10.2021
       Obec Horné Srnie - RUVZ/2021/00249 - IdZZ 26-00311588-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu v obci Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie .
        - zverejnené 20.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.05.2022
        - zverejnené 03.11.2021
       Obec Chocholná-Velčice - RUVZ/2021/00778 - IdZZ 26-00311642-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Domu kultúry Chocholná-Velčice 312, 913 04 Chocholná-Velčice .
        - zverejnené 20.01.2021
       Emergency Support, O.Z. - RUVZ/2021/00814 - IdZZ 26-51143305-A0002 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v areáli Kultúrneho domu Horné Ozorovce č. 35, 957 03 Horné Ozorovce .
        - zverejnené 20.01.2021
       Emergency Support, O.Z. - RUVZ/2021/00812 - IdZZ 26-51143305-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22 Trenčianske Jastrabie .
        - zverejnené 20.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 01.01.2022
        - zverejnené 27.10.2021
       Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - RUVZ/2021/00032 - IdZZ 26-00607363-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 2161/14, 911 05 Trenčín.
        - zverejnené 19.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.08.2021
        - zverejnené 13.07.2021
       Obec Podolie - RUVZ/2021/00770 - IdZZ 26-00311928-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu Podolie č. 566, 916 22 Podolie.
        - zverejnené 19.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.01.2022
        - zverejnené 05.11.2021
       Obec Horná Streda - RUVZ/2021/00528 - IdZZ 26-00311553-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu Horná Streda č. 385, 916 24 Horná Streda.
        - zverejnené 19.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 11.10.2021
       MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. - RUVZ/2021/00699 - IdZZ 26-36351750-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Mestského kultúrneho strediska spol. s.r.o. na ulici Janka Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou .
        - zverejnené 19.01.2021
       DENTALIS, s.r.o. - RUVZ/2021/00027 - IdZZ 26-46245618-A0001 - v mieste prevádzkovania v priestoroch mobilného kontajnera pri Obecnom úrade v obci Skalka nad Váhom .
        - zverejnené 19.01.2021
       Mesto Trenčianske Teplice - RUVZ/2021/00780 - IdZZ 26-00312088-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Nový Mestský úrad, ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice.
        - zverejnené 18.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 28.09.2021
       Obec Omšenie - RUVZ/2021/00773 - IdZZ 26-00311880-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Športovej haly Omšenie 661, 914 43 Omšenie.
        - zverejnené 18.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 26.10.2021
       Obec Dolná Poruba - RUVZ/2021/00700 - IdZZ 26-00311499-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu Dolná Poruba 201, 914 43 Dolná Poruba.
        - zverejnené 18.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 05.11.2021
       MESTO TRENČÍN - RUVZ/2021/00698 - IdZZ 26-00312037-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Krytej plavárne, Mládežnícka 1447/4, 911 01 Trenčín.
        - zverejnené 15.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 08.06.2021
       Obec Motešice - RUVZ/2021/00253 - IdZZ 226-00311804-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu v obci Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice.
        - zverejnené 15.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 12.10.2021
       Obec Čachtice - RUVZ/2021/00519 - IdZZ 26-00311464-A0001 - s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch Kultúrneho domu na Ul. Malinovského 419, 916 21 Čachtice.
        - zverejnené 15.01.2021
       Základná škola, Tematínska ulica 2092, Nové Mesto nad Váhom - RUVZ/2021/00538 - IdZZ 26-31202675-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch telocvične Základnej školy, Tematínska ulica 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
        - zverejnené 13.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 11.10.2021
       Obec Dolná Súča - RUVZ/2021/00536 - IdZZ 26-00311502-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch Kultúrneho domu Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča.
        - zverejnené 13.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 01.07.2021
       Obec Lúka - RUVZ/2021/00535 - IdZZ 26-00311758-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch telocvične pri Základnej škole, Lúka 135, 916 33 Lúka.
        - zverejnené 13.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 05.11.2021
       Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 - RUVZ/2021/00530 - IdZZ 26-36125997-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch Základnej školy , Soblahov 404, 913 38 Soblahov.
        - zverejnené 13.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 19.11.2021
       Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č.242 - RUVZ/2021/00520 - IdZZ 26-36125881-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch Základnej školy Horná Súča č. 242, 913 33 Horná Súča.
        - zverejnené 13.01.2021
       Obec Považany - RUVZ/2021/00255 - IdZZ 26-00311944-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch Kultúrneho domu Kríž nad Váhom 396, obce Považany, 916 26 Považany.
        - zverejnené 13.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.11.2021
        - zverejnené 03.11.2021
       Obec Vrbovce - RUVZ/2021/00250 - IdZZ 26-00310140-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch Zdravotného strediska obce Vrbovce 149, 906 06 Vrbovce.
        - zverejnené 13.01.2021
       Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021
        - zverejnené 29.10.2021
       Obec Brunovce - RUVZ/2021/00026 - IdZZ 26-00311448-A0001 - s miestom prevádzkovania v priestoroch kultúrneho domu č. 65, 916 25 Brunovce.
        - zverejnené 08.01.2021
       Ruší povolenie
        - zverejnené 08.10.2021
       Ako zachrániť život s.r.o. - RUVZ/2020/06225 - IdZZ 26-53065131-A0002 - s miestom prevádzkovania zariadenia v interiéri nebytového priestoru bývalej DEXIA banky, nachádzajúci sa na Námestí slobody 1/1, v Novom Meste nad Váhom.
        - zverejnené 21.12.2020
       Ruší povolenie
        - zverejnené 29.10.2021
       Modrá Hviezda n.o. - RUVZ/2020/06084 - IdZZ 26-50775626-A0001 - s miestom prevádzkovania Priepasné 211, 906 15 Priepasné.
        - zverejnené 11.12.2020
       Mesto Myjava - RUVZ/2020/06087 - IdZZ 26-00309745-A0001 - s miestom prevádzkovania Futbalový štadión – vstup od rieky, Hodžova ulica č. 261/1, 907 01 Myjava.
        - zverejnené 10.12.2020
       Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica - RUVZ/2020/06083 - IdZZ 26-31936415-A0001 - s miestom prevádzkovania Legionárska ulica č. 3737, 911 01 Trenčín.
        - zverejnené 10.12.2020
       Ruší povolenie
        - zverejnené 27.07.2021
       Ako zachrániť život s.r.o.. - RUVZ/2020/05953 - IdZZ 26-53065131-A0001 - s odberom na parkovisku za budovou Polikliniky Stará Turá, Mýtna ulica 146, 916 01 Stará Turá.
        - zverejnené 01.12.2020
       NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. - RUVZ/2020/05810 - IdZZ 26-36119369-A0001 - s odberom prevádzkovania NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. na Ulica M.R. Štefánika 812/2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
        - zverejnené 25.11.2020
       Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. - RUVZ/2020/05178 - IdZZ 26-36348015-A0001 - s odberom prevádzkovania Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou pri Nemocnici AGEL Bánovce s.r.o.
         - zverejnené 21.10.2020
       Ruší povolenie .
        - zverejnené 09.07.2021
       Fakultná nemocnica Trenčín - RUVZ/2020/04729 - IdZZ 26-00610470-A0003 - s odberom prevádzkovania Mládežnícka ul. 4, Trenčín
        - zverejnené 29.09.2020
       Ruší povolenie .
        - zverejnené 25.10.2021
       RZP, a.s. Trenčín - RUVZ/2020/04551 - IdZZ 26-36331023-A0001 - s odberom prevádzkovania Jesenského 33,Trenčín
         - zverejnené 18.09.2020
       Alpha medical,s.r.o. Martin - RUVZ/2020/04561 - IdZZ 26-31647758-A0001 - s odberom prevádzkovania NsP Nové Mesto n/Váhom
         - zverejnené 18.09.2020
       Fakultná nemocnica Trenčín - RUVZ/2020/04265 - IdZZ 26-00610470-A0002 - s odberom prevádzkovania Mládežnícka ul. 4, Trenčín
         - zverejnené 03.09.2020
       Ruší povolenie
        - zverejnené 08.06.2021
       Nemocnica s poliklinikou Myjava - RUVZ/2020/03610 - IdZZ 26-00610721-A0001 - s odberom prevádzkovania Staromyjavská 59, Myjava
         - zverejnené 23.07.2020
       Zdravotná doprava s.r.o. Trenčín - RUVZ/2020/3400 - IdZZ 26-36323284-A0001 - vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby TN973CG
         - zverejnené 23.07.2020
       Fakultná nemocnica Trenčín - RUVZ/2020/02809 - IdZZ 26-00610470-A0001 - s odberom prevádzkovania Nemocničná 4, Trenčín
        - zverejnené 09.07.2020