Aktuality    

 

arrow.gif (839 bytes) 29.12.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 23.12.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.12.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.12.2021  -    Potvrdený ďalší prípad variantu omikron. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 17.12.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 10.12.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.12.2021  -     Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 08.12.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 26.11.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.11.2021  -     Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 26.11.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 19.11.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.11.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.11.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.11.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.11.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 04.11.2021  -     Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 29.10.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 27.10.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 22.10.2021  -     Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 22.10.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.10.2021  -    OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 15.10.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.10.2021  -     Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 06.10.2021  -     Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19. - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes) 28.09.2021  -     Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 23.09.2021  -     Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 22.09.2021  -     Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 22.09.2021  -     EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.09.2021  -     Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2021. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.09.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.09.2021  -     OPATRENIA PLATNÉ V ZELENÝCH, ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH A BORDOVÝCH OKRESOCH. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 16.09.2021  -     ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe RÚVZ Trenčín - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 08.09.2021  -     Odporúčania pre organizátorov a účastníkov hromadných podujatí spojených s návštevou Svätého otca. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 08.09.2021  -     Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 16.08.2021  -     Ako podporiť dusevné zdravie staršich ludi počas pandémie COVID-19. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 16.08.2021  -     Výskyt ochorenia COVID-19 za jednotlivé kalendárne týždne v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava z pohľadu zaočkovanosti. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 03.08.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.07.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 15.07.2021  -     Nebezpečné kozmetické výrobky. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.07.2021  -     Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.07.2021  -     Informácia k novele vyhlášky č. 226.... . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 25.06.2021  -    Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. - Podpory zdravia a výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 21.06.2021  -    Letný manuál prevencie počas horúčav - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 21.06.2021  -    Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 21.06.2021  -    Ako sa správať na kúpalisku - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 17.06.2021  -    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 10.06.2021  -    Upozornenie na zmenu legislatívy v oblasti zakázaných látok v potravinách Deriváty hydroxyantracénu (HAD) - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 02.06.2021  -    Svetový deň bez tabaku 2021 - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 26.05.2021  -    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 21.05.2021  -    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 19.05.2021  -    Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 19.05.2021  -    Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za apríl 2021. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 18.05.2021  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 14.05.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.05.2021  -    „10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“". - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 07.05.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.05.2021  -    „Pomôžte nám vylepšiť aktuálne pripravovaný nový portál úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky". - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 06.05.2021  -    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 30.04.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.04.2021  -    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 29.04.2021  -    „Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 27.04.2021  -    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 23.04.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 19.04.2021  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 16.04.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.04.2021  -    INFORMÁCIA O AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 09.04.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 01.04.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 01.04.2021  -    Usmernenie - Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 01.04.2021  -    Zásady a spôsob predaja zmrzliny pri epidemiologickej situácii v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19 . - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 31.03.2021  -    Máme nádej na zlepšenie – všetko je v našich rukách - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 26.03.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 25.03.2021  -    ÚVZ SR spustil sekvenovanie už aj vo svojich laboratóriách - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 25.03.2021  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 24.03.2021  -    INFORMÁCIA O AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ K 24.03.2021. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 23.03.2021  -    EPIKETA: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 23.03.2021  -     Britský variant potvrdený na Slovensku v 97,3 % vyšetrených vzoriek - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 19.03.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 17.03.2021  -    121 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 15.03.2021  -    115. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2021  -    INFORMÁCIA O AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ K 08.03.2021. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.03.2021  -    Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 05.03.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 26.02.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 22.02.2021  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 19.02.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.02.2021  -    Epidemiologická situácia a výskyt ochorení COVID-19 v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava . . - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 12.02.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 10.02.2021  -    Ukončenie izolácie a karantény - výpočet termínov. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.02.2021  -    VYHLÁŠKA, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 05.02.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.02.2021  -    Čestné vyhlásenie rodičov dieťaťa, pred prvým vstupom do MŠ (ZŠ) - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 29.01.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 28.01.2021  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 22.01.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.01.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.01.2021  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky   2020 ; 2019 ; 2018 ; 2017 ; 2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ; ;