Aktuality 2018    

 

arrow.gif (839 bytes) 28.12.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.12.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 19.12.2018  -    OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2   Preventívne pracovné lekárstvo
arrow.gif (839 bytes) 14.12.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 12.12.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac november 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 07.12.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.11.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.11.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.11.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.11.2018  -    Európsky týždeň boja proti drogám -   Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 13.11.2018  -    Rodina a diabetes -   Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 09.11.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 07.11.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac október 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 02.11.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 26.10.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 25.10.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 22.10.2018  -    Výzva na vykonanie deratizácie . - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 19.10.2018  -    Kampaň Zdravé pracoviská – Deň otvorených dverí odboru Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. - PPL a T
arrow.gif (839 bytes) 19.10.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 17.10.2018  -    Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . - PPL a T a
arrow.gif (839 bytes) 16.10.2018  -    Aktívny senior -   Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 12.10.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.10.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac september 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.10.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 01.10.2018  -    Program monitorovania kvality pitnej vody . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 28.09.2018  -    Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 27.09.2018  -    Výzva na vykonanie deratizácie . - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 27.09.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 27.09.2018  -    Svetový deň srdca -   Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 19.09.2018  -    Stánkový predaj pokrmov počas konania Vianočných trhov v meste Trenčín v roku 2018. - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 11.09.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 10.09.2018  -    Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme -   Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 10.09.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac august 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.08.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac jul 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 03.08.2018  -    Dotazníka výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 03.08.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 03.08.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 02.08.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 01.08.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 31.07.2018  -    Nástrahy horúceho počasia... - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 16.07.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 16.07.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac jun 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 09.07.2018  -    Prevencia drogových závislostí... - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 02.07.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 15.06.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 13.06.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 13.06.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 11.06.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac máj 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.05.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 29.05.2018  -    Svetový deň bez tabaku . - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 18.05.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.05.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac apríl 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.05.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 09.05.2018  -    Svetový deň pohybom ku zdraviu . - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 07.05.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky . - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 04.05.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 27.04.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.04.2018  -    Svetový deň vody 2018- sumár. - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 16.04.2018  -    Výzva na vykonanie deratizácie - Mesto Bánovce nad Bebravou. - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 16.04.2018  -    Výzva na vykonanie deratizácie - Mesto Trenčín. - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 13.04.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 13.04.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac marec 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.04.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.04.2018  -    Svetový deň zdravia . - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 29.03.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.03.2018  -    Svetový deň vody - Výsledky . - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.03.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac február 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2018  -    Zdravá pitná voda z vlastnej studne. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2018  -    Svetový deň vody. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2018  -    Týždeň mozgu . - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 09.03.2018  -    Osvedčenia o OS pre EZČ pri výrobe kozmetických výrobkov. - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 09.03.2018  -    Nebezpečné kozmetické výrobky . - HVaBP
arrow.gif (839 bytes) 09.03.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2018  -    Svetový deň vody na RÚVZ Trenčín - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2018  -    Svetový deň vody 2018 - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 02.03.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.02.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.02.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.02.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac január 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 09.02.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 02.02.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 31.01.2018  -    Svetový deň boja proti rakovine. - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 26.01.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 19.01.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 12.01.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.01.2018  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac december 2017-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.01.2018  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky  2017 ; 2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ; 2012  ; 2011  ; 2010  ;