Aktuality za rok 2017    

 

arrow.gif (839 bytes) 15.12.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac november 2017-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.12.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.11.2017  -    Týždeň boja proti drogám. - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 16.11.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.11.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac október 2017-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.11.2017  -    Diabetes melitus -   Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 10.11.2017  -    Nebezpečné kozmetické výrobky -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 10.11.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.10.2017  -    Nebezpečné kozmetické výrobky -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 16.10.2017  -    Nebezpečné kozmetické výrobky -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 13.10.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.10.2017  -    Duševné zdravie na pracovisku.     Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 11.10.2017  -    Október - Mesiac úcty k starším.     Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 11.10.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.10.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 03.10.2017  -    Chrípková sezóna 2017-2018 - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 25.09.2017  -    Mesiac o srdcových témach    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 21.09.2017  -    Výzva na vykonanie deratizácie    Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 13.09.2017  -    Stánkový predaj pokrmov počas konania Vianočných trhov v meste Trenčín v roku 2017. -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 24.08.2017  -    Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - Wiesenhof Eifix -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 17.08.2017  -    Nebezpečné kozmetické výrobky -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 10.08.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za júl  2017 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 17.07.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za jún  2017 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 07.07.2017  -    Tepelná záťaž na pracovisku -   Preventívne pracovné lekárstvo
arrow.gif (839 bytes) 07.06.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za máj  2017 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.05.2017  -    Svetový deň bez tabaku    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 12.05.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 10.05.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za marec apríl  2017 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.05.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.04.2017  -    Výzva na vykonanie deratizácie    Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 21.04.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.04.2017  -    Brazílske mäso, mäsové prípravky a vnútornosti so salmonelou.    Hygiena výživy
arrow.gif (839 bytes) 11.04.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za marec  2017 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 07.04.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.04.2017  -    Informácia pre prevádzkovateľov krátkodobého stánkového predaja potravín a občerstvenia počas konania hromadných akcií v meste Trenčín.    Hygiena výživy
arrow.gif (839 bytes) 05.04.2017  -    Svetový deň zdravia    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 03.04.2017  -    ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 2017    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 31.03.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.03.2017  -    Svetový deň vody 2017 - Výsledky    RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2017  -    Svetový deň ústneho zdravia    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2017  -    Týždeň mozgu    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2017  -    Vyzvi srdce k pohybu    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 10.03.2017  -    Svetový deň vody na RÚVZ so sídlom v Trenčíne dňa 22.03.2017 -    Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 10.03.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach  -    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 09.03.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za február  2017 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.03.2017  -    Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok 2017    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.03.2017  -    Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka. -    Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 03.03.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.02.2017  -    Svetový deň obličiek    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 20.02.2017  -    Inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti     ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 17.02.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.02.2017  -    Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby    ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.02.2017  -    Kyberšikanovanie – cyberbullying    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 10.02.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 06.02.2017  -    Informácia o zvýšenom výskyte žltej zimnici v Brazílii    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 03.02.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 02.02.2017  -    Svetový deň boja proti rakovine    Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 31.01.2017  -    Smogová situácia  Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 27.01.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.01.2017  -    Upozornenie na zdravotné riziká spojené so zvýšenou koncentráciou prachových častíc v ovzduší  Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 20.01.2017  -    Obec Veťké Držkovce-    Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 13.01.2017  -     Toluén - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 13.01.2017  -    Vtáčia chrípka A/H5N8  - informácia pre verejnosť   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 13.01.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2017  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za december  2016 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 05.01.2017  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach    Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky  2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ; 2012  ; 2011  ; 2010  ;   2009  ;   2008  ; 2007