Aktuality   2015   

 

arrow.gif (839 bytes) 28.12.2015  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.12.2015  -    Rýchly výstražný systém    - Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes) 07.12.2015   -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za november  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.12.2015  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 26.11.2015  -     Svetový deň boja proti AIDS -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  13.11.2015  -    Svetový deň diabetu   -  Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  04.11.2015  -    Dizajnérske drogy u nás   -  Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  29.10.2015  -    Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom   -  Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  29.10.2015  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  22.10.2015   -    Deň  otvorených dverí    -  Preventívne pracovné lekárstvo
arrow.gif (839 bytes)  10.10.2015  -    Svetový deň duševného zdravia   -  Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  09.10.2015  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za september  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  07.10.2015  -     MOST 2015 - výsledky vyšetrených klientov - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  02.10.2015  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  25.09.2015  -    Výzva na vykonanie deratizácie  - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)  09.09.2015  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za august  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  04.09.2015  -    Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  04.09.2015  -    Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 12.08.2015  -    Oznámenie pre  prevádzkovateľov   ambulantného predaja občerstvenia   - Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes)  07.08.2015  -    Prekročenie informačného prahu ozónu
arrow.gif (839 bytes)  06.08.2015  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za júl   2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  29.07.2015  -    Pitný režim - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  24.07.2015  -    Svetový deň hepatitídy - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes)  08.07.2015  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  jún  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  19.06.2015  -    Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR – usmernenie HH SR -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  03.06.2015  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  máj  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  15.05.2015  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  27.04.2015  -    Výzva na vykonanie deratizácie  - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)  21.04.2015  -    Zmena bankového účtu  - RUVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes)  15.04.2015  -    Európsky imunizačný týždeň 2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  15.04.2015  -   Slovenka roka 2015 v kategórii " Zdravotníctvo"
arrow.gif (839 bytes)  10.04.2015  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  marec 2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  23.03.2015  -   Svetový deň vody -  Výsledky   -  Hygiena životného prostredia a zdravia, Laboratórium RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes)  13.03.2015  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  09.03.2015  -   Svetový deň vody 22. marec   -  Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)  06.03.2015  -   Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  február  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  06.03.2015  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  06.02.2015  -   Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  január  2015 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  29.01.2015  -   Zdravotné riziká spojené s konzumáciou surového mlieka   -  Laboratória RÚVZ
arrow.gif (839 bytes)  29.01.2015  -   Informácia pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania  - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes)  23.01.2015  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  08.01.2015  -   Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  december   2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  09.01.2015  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky   2014  ; 2013  ; 2012  ; 2011  ; 2010  ;   2009  ;   2008  ; 2007