Aktuality  2014  

 

arrow.gif (839 bytes)  29.12.2014  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  01.12.2014  -   Svetový deň boja proti AIDS 1 časť Svetový deň boja proti AIDS 2 časť - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  05.12.2014  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  24.11.2014  -   Ohlásenie zabezpečenia zdravotného dohľadu   pre zamestnancov 1 a 2 KR   - RÚVZ TN - PPLaT
arrow.gif (839 bytes)  14.11.2014  -   Infekčná žltačka - choroba nielen špinavých rúk  - RÚVZ TN
arrow.gif (839 bytes)  14.11.2014  -   Zber a manipulácia  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania  -  Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes)  10.11.2014  -   Hemogarickej horúčke Ebola - aktuálny leták -   Epidemiológia - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes)  07.11.2014  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  06.11.2014  -   Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za október  2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  31.10.2014  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  14.10.2014  -  Hovorme o jedle   Hygiena výživy
arrow.gif (839 bytes)  13.10.2014  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  07.10.2014  -  Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za september  2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  11.08.2014  -  Opatrenia týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola  -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  08.08.2014  -  Vírusové ochorenie Ebola 2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  07.08.2014  -   Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za júl  2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  04.07.2014  -  Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za jún  2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  11.06.2014  -  Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za máj  2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  06.06.2014  -  Odporúčanie pre cestovateľov  -    Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  21.05.2014  -  Ako sa chrániť pred kliešťami  -    Ako sa chrániť pred ochoreniami -   Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)  16.05.2014  -  Je výchova k partnerstvu a rodičovstvu na školách potrebná  -    Zdravotná výchova
arrow.gif (839 bytes)  09.05.2014  -  Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  05.05.2014  -   10 - máj - Svetový deň  " Pohybom ku zdraviu"  -  Zdravotná výchova
arrow.gif (839 bytes)  05.05.2014  -   Prečo som na svete rád / rada  Zdravotná výchova
arrow.gif (839 bytes)  05.05.2014  - Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za apríl   2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  02.05.2014  - Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  23.04.2014  - Vírusové ochorenie EBOLA - Informácia pre cestujúcich  -  Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  22.04.2014  - Výzva na vykonanie deratizácie  -  Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)  11.04.2014  - Svetový deň zdravia  -  Zdravotná výchova
arrow.gif (839 bytes)  04.04.2014  - Upozornenie na zdravotné riziká spojené so zvýšenou koncentráciou prachových častíc v ovzduší   - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)  04.04.2014  - Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za  marec 2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  03.04.2014  - Svetový deň tuberkulózy  -  Zdravotná výchova
arrow.gif (839 bytes)  02.04.2014  - Výskyt nebezpečných výrobkov  -  Hygiena výživy a bezpečnosti potravín
arrow.gif (839 bytes)  25.03.2014  - Svetový deň obličiek  -  Zdravotná výchova
arrow.gif (839 bytes)  21.03.2014  - Svetový deň vody 2014 - Výsledky  -  Hygiena životného prostredia a zdravia , Laboratória RUVZ TN
arrow.gif (839 bytes)  07.03.2014  - Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za február 2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  04.03.2014  - Svetový deň vody 2014  -  Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)  06.02.2014  - Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za január 2014 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)  15.01.2014  - Očkovací kalendár na rok 2014  - Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky   2013  ; 2012  ; 2011  ; 2010  ;   2009  ;   2008  ; 2007