Aktuality - archív za rok 2012    

 

arrow.gif (839 bytes)19.12.2012  -   Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie  platný od 1.1.2013  Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)07.12.2012  -   Ako predísť chrípke  -  Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)05.12.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  november  2012  -  Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)05.12.2012  -   Svetový deň Duševného zdravia  -  Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)30.11.2012  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach   -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)30.11.2012  -   Svetový deň boja proti AIDS - 1. december 2012  -  Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)05.11.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  oktober  2012  -  Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)25.10.2012  -   Informácia o znečistení ovzdušia v meste Trenčín  - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)25.10.2012  -   RAPEX   -   ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes)23.10.2012  -   Usmernenie , Dodatok k usmerneniu, Informácia o metanole v liehovinách z ČR , Etikety -   ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes)10.10.2012  -   Svetový deň srdca -  Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)09.10.2012  -   Opatrenie OLP 7356 z 9.10.2012 -   ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes)08.10.2012  -   EHES - vyhodnotenie za RUVZ Trenčín-   Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)04.10.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  september  2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)01.10.2012  -   Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie na území mesta Trenčín    - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes)01.10.2012  -   Oznam - zmena správnych poplatkov -   RUVZ Trenčín   
arrow.gif (839 bytes)20.09.2012  -   Dočasne zakazuje uvádzať do obehu, predávať a používať liehoviny s obsahom ethanolu od 20 % objemových  vyrobených  na území ČR    
arrow.gif (839 bytes)19.09.2012  -   Svetový deň Alzheimerovej choroby -   Poradňa zdravia   
arrow.gif (839 bytes)14.09.2012  -   Nebezpečné výrobky - RAPEX  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)10.09.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  august  2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)09.08.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  júl  2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)13.07.2012  -   Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci -   PPL a T    
arrow.gif (839 bytes)10.07.2012  -   Čo je to norovírusová gastroenteritída ?    Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)09.07.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  jún  2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)04.07.2012  -   Deň zodpovednosti 2012  -   Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)04.07.2012  -   Deň zdravia  2012  -   Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)18.06.2012  -   Kvapavka   -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)07.06.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za máj 2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)29.05.2012  -  Svetový deň bez tabaku 2012 -   Poradňa zdravia 
arrow.gif (839 bytes)04.05.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  apríl 2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)04.05.2012  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach -   Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)18.04.2012  -   Európsky imunizačný týždeň 2012 -   Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)13.04.2012  -   Prestaň a vyhraj 2012-   Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)04.04.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  marec 2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)26.03.2012  -   Zhodnotenie Svetového   deňa  vody na RÚVZ v Trenčíne   -   RUVZ TN    
arrow.gif (839 bytes)23.03.2012  -   Epidémia osýpok na Ukrajine -   Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)19.03.2012  -   Kuchynská soľ, sledovanie  jodidu draselného a ferokyanidov  -   HV a BP
arrow.gif (839 bytes)19.03.2012  -   Kontroly v zariadeniach spoločného stravovania  v obchodnej sieti v súvislosti s prípadmi neoprávneného používania technickej posypovej soli -   HV a BP    
arrow.gif (839 bytes)13.03.2012  -   Svetový deň vody - 22, marca 2012  -   RUVZ TN    
arrow.gif (839 bytes)02.03.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  február 2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)02.02.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  január 2012  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)26.01.2012  -   Európsky rok aktívneho stárnutia  - Poradňa zdravia
arrow.gif (839 bytes)10.01.2012  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  december  2011-   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)05.01.2012  -   Očkovací kalendár na rok 2012 -   Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky 2013  2011  ; 2010