Aktuality - archív za rok 2011   

 

arrow.gif (839 bytes)19.12.2011  -   Výkon úradnej kontroly za rok 2011 - správa -   Hygiena výživy a bezpečnosti potravín    
arrow.gif (839 bytes)16.12.2011  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes)05.12.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  november  2011-   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)30.11.2011  -    1. december - Svetový deň boja proti AIDS  -    Epidemiológia
 arrow.gif (839 bytes)24.11.2011  -   Projekt EHES   - Poradňa zdravia 
arrow.gif (839 bytes)07.11.2011  -   Svetový deň diabetu - 14. november  2011  - Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)03.11.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  október  2011-   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)17.10.2011  -    Svetový deň osteoporózy - 20. októbra 2011  - Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)10.10.2011  -    Svetový deň duševného zdravia - 10. októbra 2011  - Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)07.10.2011  -    MOST  2011 - vyhodnotenie -  Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)06.10.2011  -    Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  september  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)27.09.2011  -    Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí - dotazník  -  Úrad verejného zdravotníctva , Bratislava  
arrow.gif (839 bytes)06.09.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  august  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)06.09.2011  -   Svetový  deň  srdca    - Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)05.09.2011  -   Svetový  deň  prevencie  samovrážd     - Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)09.08.2011  -   Svetový humanitárny deň    - Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)02.08.2011  -   Dni zdravia 2011  - vyhodnotenie     - Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)01.08.2011  -    E coli    - Laboratórium RÚVZ  
arrow.gif (839 bytes)01.08.2011  -   Svetový týždeň dojčenia    - Poradňa zdravia   
arrow.gif (839 bytes)01.08.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  júl  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)15.07.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  jún  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)07.06.2011  -   Prípady cholery na Ukrajine -   Epidemiológia   
arrow.gif (839 bytes)03.06.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  máj  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)30.05.2011  -   Výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov   Hygiena výživy   
arrow.gif (839 bytes)10.05.2011  -   Výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov   Hygiena výživy   
arrow.gif (839 bytes)06.05.2011  -   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)04.05.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  apríl  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)12.04.2011  -   Európsky imunizačný týždeň-   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)07.04.2011  -   Svetový deň vody - vyhodnotenie     - Hygiena životného prostredia    
arrow.gif (839 bytes)07.04.2011  -   Svetový  deň  zdravia     - Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)05.04.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  marec  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)16.03.2011  -   Týždeň mozgu   -   Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)16.03.2011  -   Svetový deň vody  -   Hygiena životného prostredia    
arrow.gif (839 bytes)11.03.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  február  2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)04.02.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  január 2011     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)20.01.2011  -   Európska charta zdravia srdca -   Poradňa zdravia     
arrow.gif (839 bytes)10.01.2011  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  december   2010     Epidemiológia  
Aktuality - archív  za roky   2013 ; 2012  ; 2010  ;   2009  ;   2008  ; 2007

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín