Aktuality - archív za rok 2010      

 

arrow.gif (839 bytes)02.12.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  november   2010     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)29.11.2010  -   Fakty o AIDS  -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)29.11.2010  -   Prevencia prenosu HIV / AIDS -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)29.11.2010  -   Svetový deň AIDS - 1. decembra -   Epidemiológia    
arrow.gif (839 bytes)18.11.2010  -    Vlak zdravých pľúc   - Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)18.11.2010  -   Vzdelaný pacient - edukačný seminár-   - Poradňa zdravia    
arrow.gif (839 bytes)05.11.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  októberl   2010     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)22.10.2010  -   Chrípka     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)18.10.2010  -   Pandémia chrípky v SR      Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)15.10.2010  -   Deň otvorených dveri - 28.10.2010   - Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia  
arrow.gif (839 bytes)12.10.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  september  2010     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)07.10.2010  -   Kampaň MOST 2010 - "deň srdca "   - Poradňa zdravia  
arrow.gif (839 bytes)08.09.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  august  2010     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)31.08.2010  -   Zoznam zmlúv z verejného obstarávania k 09.07.2010     - RH  
arrow.gif (839 bytes)30.08.2010  -   XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky    Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)05.08.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  júl   2010     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)09.06.2010  -  Informácie o ochrane obyvateľstva  v prípade  povodni  - HŽPaZ  
arrow.gif (839 bytes)03.05.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  májl   2010     Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)08.04.2010  -  Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  april   2010    - Epidemiológiaa  
arrow.gif (839 bytes)19.04.2010  -  Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)13.04.2010  -   EIT  verzus lokálne epídémie osýpok v rámci Európy   - Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)09.04.2010  -   Európsky imunizačný týždeň EIT    - Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)09.04.2010  -  Srdce žien : stav najvyššej pohotovosti    - UVZ SR  
arrow.gif (839 bytes)08.04.2010  -  Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  marec   2010    - Epidemiológiaa  
arrow.gif (839 bytes)07.04.2010  -  Svetový  deň  bez  tabaku   2010 -  Podpora zdravia  
arrow.gif (839 bytes)07.04.2010  -  Svetový  deň  zdravia   2010 -  Podpora zdravia  
arrow.gif (839 bytes)07.04.2010  -  QUIT  and  WIN  2010   "Prestaň a vyhraj"  -   Podpora zdravia  
arrow.gif (839 bytes)10.03.2010  -  Svetový deň vody - 22. marec 2010 -Hygiena životného prostredia   
arrow.gif (839 bytes)03.03.2010  -    Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  február   2010    - Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)19.02.2010  -   Aktuálne legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov -   HV a BP
arrow.gif (839 bytes)05.02.2010  -   Výzva - dnešným dňom je očkovanie prístupné pre všetkých záujemcov o očkovanie pandemickou vakcínou  -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)05.02.2010  -   Výzva na očkovanie pandemickou vakcínou  -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)03.02.2010  -   Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi  určenými na  styk s potravinami  -   Hygiena výživy  
arrow.gif (839 bytes)02.02.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  január   2010  -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)18.01.2010  -   Informácia o očkovaní pandemickou vakcínou v SR -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)18.01.2010  -   Zoznam diagnóz osôb s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)13.01.2010  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za  december   2009  -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)07.01.2010  -   Európska kampaň - Hodnotenie rizík -   PPL a T  
Aktuality - archív  za roky  2013  ; 2012 ; 2011

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín