Aktuality - archív za rok 2008    

 

arrow.gif (839 bytes)23.12.2008  -   Úhrada správnych poplatkov kolkovou známkou   -   Regionálny hygienička  
arrow.gif (839 bytes)22.12.2008  -   Psychická pracovná záťaž    -   PPL  
arrow.gif (839 bytes)16.12.2008  -   Poškodenie chrbtica v pracovnom procese    -   PPL  
arrow.gif (839 bytes)11.12.2008  -   Stav drogovej problematiky v Európe-   Podpora zdravia   
arrow.gif (839 bytes)11.12.2008  -   Linka na odvykanie od fajčenia -   Podpora zdravia   
arrow.gif (839 bytes)11.12.2008  -   Prevencia  akútnych  respiračných   ochorení  v  zariadeniach  pre  deti  a  mládež -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)05.12.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za november  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)12.11.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za október  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)12.11.2008  -   Metodické usmernenie pri očkovaní očkovacou látkou Priorix Tetra  -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)05.11.2008  -   Informácia o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími látkami - Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)02.10.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín   za september  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)26.09.2008  -   Očkovanie proti chrípke v sezóne 2008/2009   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)24.09.2008  -   XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)17.09.2008  -   Možnosti a dôvody vrátenia správneho poplatku -   RÚVZ TN  
arrow.gif (839 bytes)11.09.2008  -   Európska  kampaň  -   hodnotenie   rizík -   PPL  
arrow.gif (839 bytes)11.09.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za  august  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)13.08.2008  -   Dôležité  živiny  vo  výžive   dieťaťa  -   Podpora  zdravia  
arrow.gif (839 bytes)08.08.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za  júl  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)05.08.2008  -   Čo robiť počas horúčav?  -   Podpora zdravia  
arrow.gif (839 bytes)04.07.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za  jún  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)12.06.2008  -   Obezita  detí   -   HDM  
arrow.gif (839 bytes)12.06.2008  -   Hygienická  problematika  pieskovísk   -  HDM  
arrow.gif (839 bytes)05.06.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za  máj  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)20.05.2008  -   "Black" ( čierna ) hena - spôsobuje vážne poškodenie zdravia ľudí
arrow.gif (839 bytes)14.05.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za apríl  2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)17.04.2008  -  Štátny zdravotný dozor na umelých kratých plavárňach-   HŽP 
arrow.gif (839 bytes)16.04.2008  -   Výskyt osýpok v krajinách Európsky - Epidemiológia 
arrow.gif (839 bytes)15.04.2008  -    Pozvánka  na  konferenciu   " Aktuálne problémy v ter. epidemiológii....  
arrow.gif (839 bytes)15.04.2008  -    Svetový  deň  vody   na RÚVZ  v   Trenčíne -  HŽP  
arrow.gif (839 bytes)08.04.2008  -   Epidemický  výskyt   horúčky  dengue  v  Brazílii - Epid. 
arrow.gif (839 bytes)08.04.2008  -   Prestaň  a  vyhraj  2008    
arrow.gif (839 bytes)04.04.2008  -   Európsky imunizačný týždeň - EIT - Epid. 
arrow.gif (839 bytes)04.04.2008  -   Deň otvorených dverí  na RÚVZ v Trenčíne   
arrow.gif (839 bytes)04.04.2008  -   Zmena v kategorizácii vakcín od 1.4.2008 – správa pre pediatrov - Epid. 
arrow.gif (839 bytes)20.03.2008  -   Záverečná  správa a výskyte  chrípky a chrípke podobných ochoreniach v  TN   kraji -  Epid. 
arrow.gif (839 bytes)10.03.2008  -    Svetový deň vody  -  22. marec -  HŽP  
arrow.gif (839 bytes)06.03.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za február 2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)28.02.2008  -   Situácia o  dočasnom  nedostatku  očkovacej látky   proti  Žltej zimnici -  Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)22.02.2008  -   Očkovací kalendár na rok 2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)06.02.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za január 2008   -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)28.01.2008  -   Žltá  zimnica  --  aktuálna   situácia -  Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)14.01.2008  -  Kategorizácia liekov -  Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)11.01.2008  -   Rakovine  krčka  maternice  môžeme predchádzať -   Epidemiológia  
arrow.gif (839 bytes)08.01.2008  -   Výskyt infekčných ochorení v reg. Trenčín za  december  2007 -  Epidemiológia  
Aktuality - archív  za roky 20122011  ;  2010 ; 2009  ;  2007

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín