Všeobecné   informácie

          Organizačný poriadok

           Organizačná štruktúra
           Výročné správy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne je rozpočtová
organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok : 7:30 - 12:00 hod    12:30 - 15:00 hod.
Utorok :      7:30 - 12:00 hod    12:30 - 15:00 hod.
Streda :     7:30 - 12:00 hod    12:30 - 15:00 hod.
Štvrtok :     7:30 - 12:00 hod    12:30 - 15:00 hod.
Piatok :      7:30 - 12:00 hod    12:30 - 14:00 hod.