Úradná tabuža

       Verejná vyhláška    "Penzión Pod Tureckom" Trenčianske Bohuslavice 318 ";                
       Verejná vyhláška    "Šenk u trubice, Legionárska 618, Trenčín";