Úradná tabuľa

       Verejná vyhláška    "Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Mateja Bela 2450,                                                 911 08 Trenčín,"                 
       Verejná vyhláška    "“Plešivec“, J. Kollára 350/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom"