Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie
pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.    


      rombul2a.gif (120 bytes) Vzor prihlášky         

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2018

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2017

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2016

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2014

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2013

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2012

      rombul2a.gif (120 bytes) Register osôb za rok 2010