Soľ nie je nad zlato
Soľ nie je nad zlato
Európsky imunizačný týždeň
Európsky imunizačný týždeň
Tu najdete informáciu o kvalite vody
VODA     -  pitná  voda ,  
voda  na  kúpanie
 
Kampaň EU o dezinfekcii rúk
5.máj - hygiena rúk
Tu najdete informáciu o AIDS
Vyzvi srdce k pohybu  
Tu najdete informáciu o AIDS
Svetový deň AIDS  
Od srdca k srdcu
Od srdca k srdcu
 
chripka2.png (47878 bytes)
chráňme sa pred chrípkou
kalendar2017.jpg (29604 bytes)
Očkovací kalendár
na rok 2018
poradňa HIV/AIDS- logo
Poradňa HIV / AIDS
poradňa HIV/AIDS- logo
Poradňa očkovania
pred_zariadenie.PNG (101733 bytes)
Prihláška do predškolského
zariadenia
teta Vlasta.JPG (121236 bytes)
Stárnutie populácie
výzva pre spoločnosť ! ?
alkohol.jpg (9831 bytes)
Alkohol   
" Metla ľudstva" ! ?

Vtáčia chrípka A/H5N8
Informácie o
výskyte chrípky vyvolanej novým vírusom typu A H1N1
Informácie o výskyte
chrípky vyvolanej novým
vírusom typu A H1N1
Linka na odvykanie od fajčenia
Poradňa odvykania od fajčenia
Poradňa odvykania
od fajčenia
Svetové dni
Svetové  dni 
Pohyb
Pohybová  aktivita  a  výživa