Vtáčia chrípka A/H5N8
chripka2.png (47878 bytes)
chripka - leták
kalendar2017.jpg (29604 bytes)
Očkovací kalendár
na rok 2017
Kampaň EU o dezinfekcii rúk
5.máj - hygiena rúk
Tu najdete informáciu o kvalite vody
VODA     -  pitná  voda ,  
voda  na  kúpanie
 
pred_zariadenie.PNG (101733 bytes)
Prihláška do predškolského
zariadenia
Kampaň EU o dezinfekcii rúk
5.máj - hygiena rúk
euro1.jpg (4590 bytes)
Ponuka    platených  služieb
oc_kal_2015.JPG (29604 bytes)
Očkovací kalendár
na rok 2016
ock.jpg (1227 bytes)
Poradňa očkovania
teta Vlasta.JPG (121236 bytes)
Stárnutie populácie
výzva pre spoločnosť ! ?
poradňa HIV/AIDS- logo
Poradňa HIV / AIDS
alkohol.jpg (9831 bytes)
Alkohol   
" Metla ľudstva" ! ?
Informácie o
výskyte chrípky vyvolanej novým vírusom typu A H1N1
Informácie o výskyte
chrípky vyvolanej novým
vírusom typu A H1N1
cancerlogo.gif (4120 bytes)
Aké je vaše riziko?
Linka na odvykanie od fajčenia
Poradňa odvykania od fajčenia
Poradňa odvykania
od fajčenia
Svetové dni
Svetové  dni 
Pohyb
Pohybová  aktivita  a  výživa