OZNAM :                                 

Skúšky odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky 
                závažných  činností  -     Žiadosť
               
             
 

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac november 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2017....     Čítaj ďalej...    

   Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám. . 

          Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám. ....     Čítaj ďalej...      
         Edukačné video
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   1. december Svetový deň boja proti AIDS . 

          
1. december Svetový deň boja proti AIDS - plagát 1
    Čítaj ďalej...    
 
1. december Svetový deň boja proti AIDS - plagát 2
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Týždeň boja proti drogám . 

          Tretí novembrový týždeň je venovaný týždňu proti drogám.. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   14. november - Svetový deň diabetu . 

           Diabetes mellitus je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb......     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac október 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2017....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Oznámenie o nebezpečných kozmetických výrobkoch Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Írsku a v Španielsku.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Litve. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii:. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Október - mesiac úcty k starším

          Staroba je téma, ktorá sa týka každého z nás. Niekoho ešte len čaká u iného práve prebieha. ....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň duševného zdravia

          Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav telesnej a duševnej pohody....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac september 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac september 2017....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Chrípková sezóna 2017-2018 . 

          V súlade s odporúčaním Slovenskej zdravotníckej organizácie (SZO) , ECDC a záväzkov členských štátov EÚ ....     Čítaj ďalej...    

   Mesiac o srdcových témech . 

          Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti v Európe u oboch pohlaví.     Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie . 

          Výzva na vykonanie deratizácie v termín od 01.10.2017 do 31.10.2017     Čítaj ďalej...    

  Stánkový predaj pokrmov počas konania Vianočných trhov v meste Trenčín v roku 2017.

          Mesto Trenčín spustilo elektronickú aukciu na stánky s predajom pokrmov rýchleho občerstvenia počas konania Vianočných trhov v roku 2017. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú vydané rozhodnutie RÚVZ Trenčín s povolením prípravy a podávania pokrmov formou ambulantného predaja v drevených stánkoch mesta Trenčín, predkladajú k elektronickej aukcii odborné stanovisko RÚVZ Trenčín. Jedná sa o predbežné vyjadrenie RÚVZ Trenčín k zabezpečeniu podmienok v zmysle platnej legislatívy. Stanovisko nepodlieha spoplatneniu. Formulár na podania žiadosti –     TU     

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac august 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac august 2017....     Čítaj ďalej...    

  Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov

          Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov ....     Čítaj ďalej...    

  Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - Wiesenhof Eifix

          Dňa 23. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následné oznámenie Rakúska k výstražnému oznámeniu RASFF „Fipronil vo vajciach“. ....     Čítaj ďalej...    

  Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a vo Švédsku.....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac júl 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac júl 2017....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac jún 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jún 2017....     Čítaj ďalej...    

  Tepelná záťaž na pracovisku.

          So stále sa zvyšujúcim počtom extrémne horúcich dní v roku sa pre zamestnávateľov stáva čoraz aktuálnejšia otázka ochrany svojich zamestnancov pred dopadmi vysokých teplôt na ich zdravie a bezpečnosť pri práci....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac máj 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac máj 2017....     Čítaj ďalej...    

   Podávanie „tatárskych biftekov“ je za určitých podmienok v reštauráciách od 1.júna 2017 povolené. 

          Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z., ktorá upravuje pravidlá .     Čítaj ďalej ....    

          Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh .     Čítaj ďalej ....    

   Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách. 

          Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.     DOTAZNÍK    

   Svetový deň bez tabaku. 

          Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD).     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac apríl 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac apríl 2017....     Čítaj ďalej...    

   5. máj 2017 - Deň hygieny rúk . 

          5.mája Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO) každým rokom vyhlasuje svetový deň hygieny rúk.
Deň hygieny rúk
    Čítaj ďalej...    
 
5 momentov hygieny rúk
    Čítaj ďalej...    
 
Boj s antibiotickou rezistenciou
    Čítaj ďalej...    
 
Pozri sa na svoje ruky - leták
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň. 

          V dňoch 24. - 30. apríla 2017 prebieha 12. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
Európsky imunizačný týždeň
    Čítaj ďalej...    
 
Očkovanie v detskom veku
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú a chránia v každom veku
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú - nikoho nevynechať
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú - zachraňujú život
    Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie . 

          Výzva na vykonanie deratizácie v termín od 01.05.2017 do 31.05.2017     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

  Brazílske mäso, mäsové prípravky a vnútornosti so salmonelou.

          V zariadeniach spoločného stravovania počas výkonu úradnej kontroly potravín odbornými zamestnancami RÚVZ SR a v prevádzkach skladov i obchodnej sieti ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac marec 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac marec 2017....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň zdravia - 7. apríl. 

          Svetový deň zdravia - 7. apríl     Čítaj ďalej...    

   Zmena trhového miesta. 

          Informácia pre prevádzkovateľov krátkodobého stánkového predaja potravín a občerstvenia počas konania hromadných akcií v meste Trenčín.     Čítaj ďalej...    

   ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 2017. 

          V dňoch 05 –08. 04. 2017 sa pracovníci oddelenia Výchovy k zdraviu v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zúčastnia výstavy ZÁHRADKÁR     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2017 - V Ý S L E D K Y 

          Výsledky laboratórnych analýz v ukazovateli dusičňany     Čítaj ďalej...    

  Výzvi srdce k pohybu

          V dňoch od 20.3.2017 do 11.6.2017, teda minimálne počas 4 týždňov za sebou pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín, oddelenia výchovy k zdraviu pozývajú deti, mládež aj dospelých Trenčianskeho kraja o zapojenie sa do súťaže.....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň ústneho zdravia

          Ústa sú vstupnou bránou do organizmu, predstavujú jednu z biologicky významných časti ľudského tela. ....     Čítaj ďalej...    

  Týždeň mozgu 13. – 19. marec 2017

          Týždeň mozgu je celosvetová kampaň, ktorá sa realizuje od roku 1996. Do tejto kampane je zapojených 61 krajín sveta....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 22.03 2017 . 

          Svetový deň vody na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne     Čítaj ďalej...    
          Význam obsaku stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka     Čítaj ďalej...    
          Téma - World water day       Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac február 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac február 2017....     Čítaj ďalej...    

   Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok 2017.  

          Informácia o epidemiologickej situicii vo výskyte osýpok v Európe a v SR.     Čítaj ďalej...    

   Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka.  

          Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka.     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň obličiek . 

          Svetový deň obličiek je globálna informačná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti našich obličiek.     Čítaj ďalej...    

   Inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 

          Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby  

          Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby bez domova a zo sociálne slabších skupín     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Kyberšikanovanie – cyberbullying. 

          Kyberšikanovanie – cyberbullying     Čítaj ďalej...    

   Informácia o zvýšenom výskyte žltej zimnici v Brazílii  

          V priebehu januára 2017 hlásili brazílske úrady viac ako 400 prípadov žltej zimnice a viac ako 80 úmrtí v štyroch provinciách na juhovýchode Brazílie.     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti rakovine . 

          Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu.....     Čítaj ďalej...    

   Smogová situacia . 

          Riadiace stredisko smogového varovného systému.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Upozornenie na zdravotné riziká spojené so zvýšenou koncentráciou prachových častíc v ovzduší

          Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli  v ovzduší mesta  zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc menších ako 10 µm.... .     Čítaj ďalej...    

   Toluén

          Vdychovanie organických rozpúšťadiel - solvencií sa rozšírilo v druhej polovici 20. storočia aj na Slovensku.... .     Čítaj ďalej...    

   Vtáčia chrípka A/H5N8 - informácia pre občanov