OZNAM :                                 

Skúšky odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky 
                závažných  činností  -     Žiadosť
               
             
 

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody - Výsledky laboratórnych analýz 

          22. marec 2018 Svetový deň vody - Výsledky laboratornych anylýz v ukazovateli dusičňany limitná hodnota do 50 mg/l , pre dojčatá do 10 mg/l . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac február 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac február 2018....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody. 

          22. marec 2018 Svetový deň vody. . ....     Čítaj ďalej...    

   Zdravá pitná voda z vlastnej studne. 

          Zdravá pitná voda z vlastnej studne. . ....     Čítaj ďalej...    

   Týždeň mozgu. 

          Náš mozog je centrom nervového systému. Umožňuje a riadi náš pohyb, vnímanie dotyku, tepla, chladu, bolesti, udržanie rovnováhy, umožňuje hovoriť a rozumieť hovorenému slovu. . ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Estónsku. . ....     Čítaj ďalej...    

   Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov. 

          Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody na RÚVZ Trenčín. 

          Pracovníci RÚVZ so sídlom v Trenčíne budú 22. marca 2018 (štvrtok) pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať nasledovné aktivity:. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2018. 

          22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac január 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac január 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti rakovine . 

          Svetový deň boja proti rakovine     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 04. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac december 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac december 2017....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac november 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2017....     Čítaj ďalej...    

   Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám. . 

          Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám. ....     Čítaj ďalej...      
         Edukačné video
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   1. december Svetový deň boja proti AIDS . 

          
1. december Svetový deň boja proti AIDS - plagát 1
    Čítaj ďalej...    
 
1. december Svetový deň boja proti AIDS - plagát 2
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Týždeň boja proti drogám . 

          Tretí novembrový týždeň je venovaný týždňu proti drogám.. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   14. november - Svetový deň diabetu . 

           Diabetes mellitus je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb......     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac október 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2017....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Oznámenie o nebezpečných kozmetických výrobkoch Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Írsku a v Španielsku.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Litve. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii:. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Október - mesiac úcty k starším

          Staroba je téma, ktorá sa týka každého z nás. Niekoho ešte len čaká u iného práve prebieha. ....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň duševného zdravia

          Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav telesnej a duševnej pohody....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac september 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac september 2017....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Chrípková sezóna 2017-2018 . 

          V súlade s odporúčaním Slovenskej zdravotníckej organizácie (SZO) , ECDC a záväzkov členských štátov EÚ ....     Čítaj ďalej...    

   Mesiac o srdcových témech . 

          Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti v Európe u oboch pohlaví.     Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie . 

          Výzva na vykonanie deratizácie v termín od 01.10.2017 do 31.10.2017     Čítaj ďalej...    

  Stánkový predaj pokrmov počas konania Vianočných trhov v meste Trenčín v roku 2017.

          Mesto Trenčín spustilo elektronickú aukciu na stánky s predajom pokrmov rýchleho občerstvenia počas konania Vianočných trhov v roku 2017. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú vydané rozhodnutie RÚVZ Trenčín s povolením prípravy a podávania pokrmov formou ambulantného predaja v drevených stánkoch mesta Trenčín, predkladajú k elektronickej aukcii odborné stanovisko RÚVZ Trenčín. Jedná sa o predbežné vyjadrenie RÚVZ Trenčín k zabezpečeniu podmienok v zmysle platnej legislatívy. Stanovisko nepodlieha spoplatneniu. Formulár na podania žiadosti –     TU     

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac august 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac august 2017....     Čítaj ďalej...    

  Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov

          Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov ....     Čítaj ďalej...    

  Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - Wiesenhof Eifix

          Dňa 23. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následné oznámenie Rakúska k výstražnému oznámeniu RASFF „Fipronil vo vajciach“. ....     Čítaj ďalej...    

  Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a vo Švédsku.....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac júl 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac júl 2017....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac jún 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jún 2017....     Čítaj ďalej...    

  Tepelná záťaž na pracovisku.

          So stále sa zvyšujúcim počtom extrémne horúcich dní v roku sa pre zamestnávateľov stáva čoraz aktuálnejšia otázka ochrany svojich zamestnancov pred dopadmi vysokých teplôt na ich zdravie a bezpečnosť pri práci....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac máj 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac máj 2017....     Čítaj ďalej...    

   Podávanie „tatárskych biftekov“ je za určitých podmienok v reštauráciách od 1.júna 2017 povolené. 

          Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z., ktorá upravuje pravidlá .     Čítaj ďalej ....    

          Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh .     Čítaj ďalej ....    

   Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách. 

          Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.     DOTAZNÍK    

   Svetový deň bez tabaku. 

          Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD).     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac apríl 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac apríl 2017....     Čítaj ďalej...    

   5. máj 2017 - Deň hygieny rúk . 

          5.mája Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO) každým rokom vyhlasuje svetový deň hygieny rúk.
Deň hygieny rúk
    Čítaj ďalej...    
 
5 momentov hygieny rúk
    Čítaj ďalej...    
 
Boj s antibiotickou rezistenciou
    Čítaj ďalej...    
 
Pozri sa na svoje ruky - leták
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň. 

          V dňoch 24. - 30. apríla 2017 prebieha 12. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
Európsky imunizačný týždeň
    Čítaj ďalej...    
 
Očkovanie v detskom veku
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú a chránia v každom veku
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú - nikoho nevynechať
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú - zachraňujú život
    Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie . 

          Výzva na vykonanie deratizácie v termín od 01.05.2017 do 31.05.2017     Čítaj ďalej...