OZNAM :                                 
V záujme ochrany zdravia obyvateľov pred šírení COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne s účinnosťou od 13.03.2020 bude pracovať v obmedzenom režime.

Osobný kontakt je obmedzený na nevyhnutné prípady a je potrebné využiť    telefonickú  a   e-mailovú komunikáciu.

V prípade podávania žiadosti využite elektronickú schránku úradu (elektronické podanie cez www.slovensko.sk).

Ostatné žiadosti budú prijímané e-mailom , konzultácia budú vybavované telefonicky alebo e-mailom

Ďakujeme za pochopenie    
             
 

   COVID-19: Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.) . 

          COVID-19: Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.) ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia....     Čítaj ďalej...    

   Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom. 

          Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

          Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia...     Čítaj ďalej...    

   Odporúčania UPOZORNENIE PRE VODIČOV NÁKLADNEJ DOPRAVY,..... 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 18.03.2020 Opatrenie č. OLP/2640/2020, na základe ktorého sa nariaďuje izolácia osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia...     Čítaj ďalej...    

   Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov . 

          Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov...     Čítaj ďalej...    

   Stanovisko k otázkam pohrebných služieb týkajúcim sa nakladania s ľudskými pozostatkami a organizovania pohrebných obradov . 

          Stanovisko k otázkam pohrebných služieb týkajúcim sa nakladania s ľudskými pozostatkami a organizovania pohrebných obradov v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou (výskyt ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom (SARS-CoV-2)....     Čítaj ďalej...    

   Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru.. 

          Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru.....     Čítaj ďalej...    

   Odporúčania pre prevádzkovateľov, zamestnancov a spotrebiteľov. 

          Odporúčania pre prevádzkovateľov, zamestnancov a spotrebiteľov....     Čítaj ďalej...    

   Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru.. 

          Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru.....     Čítaj ďalej...    

   AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA. 

          AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA....     Čítaj ďalej...    

   Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020. 

          Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb. 

          Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia .....     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

          Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae,ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďuje aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, .....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX .....     Čítaj ďalej...    

   Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.. 

          Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19......     Čítaj ďalej...    

   Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov. 

          Plne si uvedomujúc a chápajúc Vašu situáciu s významným obmedzením výkonu duchovnej služby a podpory veriacich rozhodnutím obmedziť konanie verejných bohoslužobných zhromaždení pre všetky Cirkvi, cirkevné spoločenstvá a denominácie na území Slovenskej republiky.....     Čítaj ďalej...    

   Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

          Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín.....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody sa   R U Š Í 

          V dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie, výskytu ochorenia COVID-19, sa ruší Svetový deň vody, ktorý sa mal uskutočniť dňa 23.03.2020 na RÚVZ so sídlom v Trenčíne. ;     Za pochopenie ďakujeme.    

   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe. 

          Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní)....     Čítaj ďalej...    

   COVID-19: Zákaz hromadných podujatí . 

          Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.....     Čítaj ďalej...    

   Verejná vyhláška . 

          Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň obezity

          Narastajúca nadváha a obezita predstavuje problém 21. storočia. Je nevyhnutné zvýšiť informovanosť občanov o obezite a iných ochoreniach, ktoré spôsobuje....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Výskyt ochorení spôsobených novým koronavírusom – odporúčania pre cestovanie. 

          Výskyt ochorení spôsobených novým koronavírusom – odporúčania pre cestovanie ....     Čítaj ďalej...    

   Odporúčanie ÚVZ SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku. 

          Odporúčanie ÚVZ SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku:. ....     Čítaj ďalej...    

   Slovensko je na COVID-19 pripravené . 

          Slovensko je na COVID-19 pripravené ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 8. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Rakovina hrubého čreva a prsníka . 

          Kolorektálny karcinóm sa celosvetovo dostal v ostatných rokoch na popredné miesta vo výskyte onkologických ochorení. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX .....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti rakovine . 

          Dňa 4. februára sa každoročne koná Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Tento deň si pripomíname od roku 2002. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Koronavírus. 

          Čo robiť ak cestujeme z oblasti nákazy novým koronavírusom.....     Čítaj ďalej...    

   Koronavírus. 

          Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu?....     Čítaj ďalej...    

   Vtáčia chripka. 

          Prvý pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku A(H5N8) bol zaznamenaný v 8.1.2020 v súkromnom chove dospelej hydiny u kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra.....     Čítaj ďalej...    

   Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky. 

          Na Slovensku aktuálne zaznamenávame lokálne epidémie chrípky v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji....     Čítaj ďalej...    

   Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí. 

          Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí ....     Čítaj ďalej...    

   INFORMÁCIA O VÝSKYTE NOVÉHO KORONAVÍRUSU . 

          Nový koronavírus (2019-nCOV), ktorý bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v meste Wuhan (Čína) spôsobuje akútne respiračné ochorenia. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. ....     Čítaj ďalej...    

   „Aktualizácia informácie a formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 k 31.12.2019“.  

          „Aktualizácia informácie a formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 k 31.12.2019“. .....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 4. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac december 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac december 2019....     Čítaj ďalej...    

  Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX .....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 3. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola 

          Priebeh schvaľovacieho procesu umiestnenia novej prevádzky pozostáva z dvoch krokov: ....     Čítaj ďalej...    

  Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX .....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny ....     Čítaj ďalej...    

   Projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“. 

          Tlačová správa k podpísaniu realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 52. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Na vianočných trhoch sme vykonali 731 kontrolh . 

          Hygienici vykonali počas tohtoročnej mimoriadnej kontroly vianočných trhov po celom Slovensku od 27.11. 2019 do 17.12.2019 celkovo 731 kontrol. V porovnaní s vlaňajškom je to o 170 kontrol viac. . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 51. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac november 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac nevember 2019....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX .....     Čítaj ďalej...    

   „Aktualizácia informácie a formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 k 31.12.2019“.  

          „Aktualizácia informácie a formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 k 31.12.2019“. .....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX .....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti AIDS . 

          Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR. Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 47. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Európsky týždeň boja proti drogám

          Tretí novembrový týždeň je v Európe venovaný boju proti drogám. Aj keď máme mnoho intervenčných aktivít, drogy či už legálne alebo nelegálne predstavujú stále hrozbu pre spoločnosť. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac oktober 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac oktober 2019....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Prebiehajú odborné školenia na prevenciu prenosu infekcií . 

          V rámci realizácie Národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO) zorganizoval 7. novembra 2019 Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne odborný seminár ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 44. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Slovinsku, Litve, Nemecku, v Taliansku a v Nórsku).....     Čítaj ďalej...    

   Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike neustále monitorujú a venujú zvýšenú pozornosť výskytu závažných infekčných ochorení nielen v Slovenskej republike . ....     Čítaj ďalej...    

   Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti . 

          Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z kontrol zariadení verejného stravovania, ktoré daný pokrm ponúkali. . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 43. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   20. október – Svetový deň osteoporózy . 

          20. október je Svetový deň osteoporózy a lekári po celom svete apelujú na ľudí, aby nepodceňovali prevenciu. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  16. október- Svetový deň potravy

          16. október-Zdravou výživou pre svet bez hladu.....     Čítaj ďalej...    

  Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie

          Dôkladným umývaním rúk môžete predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb. Myslite na to najmä počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Na účinnosť takejto prevencie upozorňuje aj Svetový deň umývania rúk, ktorý pripadá na 15. októbra.....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac september 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac september 2019....     Čítaj ďalej...    

   Zdravé pracoviská. 

          Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky - kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2018-2019. . ....     Čítaj ďalej...    

   Deň otvorených dverí. 

          Deň otvorených dverí na RÚVZ Trenčín ,dňa 21.10.2019. . ....     Čítaj ďalej...    

   Na vši platí hygiena a disciplína . 

          Najúčinnejšia prevencia proti všiam je striktné dodržiavanie zásad osobnej hygieny. Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov, v prevádzkovom poriadku majú ale stanovený postup, ktorý musia uplatniť, ak sa u detí pedikulóza objaví. . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň srdca

          Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň Alzheimerovej choroby

          Svetový deň Alzheimerovej choroby 21.9.2019....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac august 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac august 2019....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Fetálny alkoholový syndróm. 

          Fetálny alkoholový syndróm je ešte stále tabuizovaná téma. Mnohí ľudia nevedia o aké ochorenie sa jedná a predovšetkým aký má dopad na život ľudí s týmto ochorením.     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac júl 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac júl 2019....     Čítaj ďalej...    

   Ako predísť nákazám z pokazeného jedla . 

          Horúčavy môžu prispieť k vzniku nepríjemných ochorení zažívacieho traktu. Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, dbajte pri ich príprave najmä na dodržiavanie hygieny, správnych technologických postupov a na správne skladovanie......     Čítaj ďalej...    

   Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš. 

          Uvoľňujú sa z PET fliaš do nápojov škodlivé látky, ak ich necháte na slnku? Odborníčka hovorí, že sú vyrábané tak, aby pri bežných, ale aj extrémnych podmienkach skladovania neuvoľňovali látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, alebo vplývať na zloženie nápojov......     Čítaj ďalej...    

   I n f o r m á c i a o výskyte nebezpečného výrobku – Migrácia formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny . 

          Dňa 23.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka z dôvodu migrácie formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny. .....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Dodržiavajte zásady pre bezpečnejšie potraviny. 

          Osvojte si zásady pre bezpečnejšie potraviny. Pomôžu vám minimalizovať riziko alimentárnych nákaz. .....     Čítaj ďalej...    

   Užitočné informácie v súvislosti s horskými/lesnými studničkami. 

          Priezračnosť vody v horských/lesných studničkách nie je ukazovateľom jej zdravotnej bezpečnosti. Využívajte ich iba príležitostne – a aj to iba studničky a pramene s označením „Pitná voda“. .....     Čítaj ďalej...    

   Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín. 

          V súvislosti s narastajúcim počtom žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa obracajú na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťami o usmernenie, resp. povolenie predaja rôznych nebalených potravín.....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac jún 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jún 2019....     Čítaj ďalej...    

    Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa. 

          Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska.....     Čítaj ďalej...    

    Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku. 

          Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o výskyte nebezpečného výrobku – Smart Cook, skleněný Hrnek 3 ks. 

          Dňa 08.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF).....     Čítaj ďalej...    

   V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, deti treba mať neustále pod dohľadom. 

          Deti je potrebné pred vstupom do bazéna osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. . .....     Čítaj ďalej...    

   Ako predchádzať úrazom detí . 

          Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Počas prázdnin sa riziko úrazov zvyšuje, prinášame tipy, ako im možno predchádzať. . .....     Čítaj ďalej...    

   Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. 

          Tento medzinárodný deň bol vyhlásený valným zhromaždením OSN na 26. jún. Ide o vyjadrenie odhodlania posilniť činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť medzinárodnú spoločnosť bez zneužívania drog. .....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac máj 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac máj 2019....     Čítaj ďalej...    

   Pitný režim v lete . 

          Zvýšené teploty, ktoré nás sprevádzajú cez letné mesiace predstavujú záťaž pre náš organizmus. Ohrozené sú všetky skupiny obyvateľstva, ale deťom a starším ľuďom je dôležité venovať väčšiu pozornosť. .....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

  Výrub stromov na území mesta Trenčín

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne bol Mestom Trenčín o situácií týkajúcej sa výrubu niekoľkých kusov javorov napadnutých hubou Cryptostroma corticale na území mesta Trenčín informovaný. Mesto Trenčín informovalo, že sa jedná o výrub stromov vykonaný z preventívneho hľadiska v rámci ochrany zdravia obyvateľov. Jedná sa o drevokaznú hubu, ktorej spóry môžu pôsobiť ako alergén, tak ako aj iné saprofytické plesne. Ochorenia dýchacích ciest môžu vznikať u ľudí s oslabenou imunitou.     

  Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na predaj kozmetického výrobku Perle Bleue. Tento výrobok je ponúkaný cez rôzne internetové obchody ....     Čítaj ďalej...    

  Svetového dňa bez tabaku

          pozýva na preventívne vyšetrenia, ktoré sa budú realizovať v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja 28. mája 2019 od 9:00 – 13:00 ....     Čítaj ďalej...    

  4 tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa

          Maturitný deň je v živote študentov dôležitým medzníkom. V nasledujúcom texte poradíme,ako ho úspešne zvládnuť. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac apríl 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac apríl 2019....     Čítaj ďalej...    

   Európsky/Slovenský deň obezity- 18. máj . 

          Obezita v súčasnosti predstavuje globálny problém. Keďže sa jej výskyt neustále zvyšuje je na nás, aby sme proti nej začali bojovať ....     Čítaj ďalej...    

          Riešme obezitu spoločne - Leták...     Čítaj ďalej...    

   Realizácia kontrol v súvislosti s MS v hokeji 2019 . 

          Odborní pracovníci z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave a Košiciach realizujú v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019 výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD). ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 18. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výzva na vykonanie deretizácie v meste Trenčín

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva všetky povinné subjekty ....     Čítaj ďalej...    

   Peľová sezóna a naše zdravie. 

          S alergiou sa stretávame v dnešnej dobre pomerne často. Vo svete trpí alergiami viac ako 150 miliónov ľudí a je predpoklad, že v roku 2025 bude trpieť alergiou až polovica európskej populácie ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 17. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň . 

          V dňoch 24. - 30. apríla 2019 prebieha 14. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 16. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  5. máj - Hygiena rúk

          Dňa 5.mája 2019 sa v Slovenskej republike uskutoční 11. ročník kampane "Save Lives: Clean Your Hands" ("Umývaj si ruky - zachrániš život"), ktorá je súčasťou programu WHO "First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer care". Jedná sa o medzinárodnú iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je celosvetové propagovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov. ....     Čítaj ďalej...    

  Výzva na vykonanie deretizácie v meste Bánovce nad Bebravou

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva všetky povinné subjekty ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac marec 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac marec 2019....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 14. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Vyzvi srdce k pohybu. 

          Nedostatok pohybu sa stal súčasťou dnešnej spoločnosti, čo predstavuje problém, ale aj výzvu pre spoločnosť. Pohyb je prirodzenou fyziologickou potrebou každého z nás....     Čítaj ďalej...    

          Účastnícky list....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac február 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac február 2019....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody

          Pracovníci RÚVZ so sídlom v Trenčíne budú 21. marca 2019 (štvrtok) pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať nasledovné aktivity....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Týždeň mozgu 2019 . 

          V termíne 11.- 17. marca 2019 sa už po dvanásty krát uskutoční na Slovensku podujatie Týždeň mozgu. V rámci tohto týždňa sú pripravené rôzne prednášky s možnosťou zapojiť sa do aktivít, pri ktorých si môžete precvičiť mozog. Tohtoročná téma prednášok je Mozog a jeho ochorenia. . ....     Čítaj ďalej...    

   „Ako ježko Pichliačik zvíťazil nad prechladnutím“ . 

          „Ako ježko Pichliačik zvíťazil nad prechladnutím“ ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 8. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Upozornenie na smogovú situáciu v Trenčíne . 

          Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia oznámenie o smogovej situácii pre častice PM10....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac január 2019

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac január 2019....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 4. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Upozornenie - zvýšená koncentrácia prachových častíc . 

          Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc menších ako 10 µm. Významným zdrojom prachových častíc je doprava, pôda zbavená vegetačného krytu, spaľovacie procesy. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok, prispieva ku znečisteniu ovzdušia doprava a prebiehajúce stavebné práce veľkého rozsahu v meste Trenčín......     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku.....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac december 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac december 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 3. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2  

          Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Českej republike a v Taliansku . ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 1. kalendárnom týždni 2019 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 52. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 51. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac november 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac november 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 47. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Európsky týždeň boja proti drogám . 

          Tretí novembrový týždeň je venovaný boju proti drogám. Svetová správa o drogách 2018 (World drug report 2018) uvádza, že aspoň jedenkrát v roku 2016 užilo drogu približne 275 miliónov ľudí ....     Čítaj ďalej...