Definícia stresu

 

Problematikou stresu sa zaoberali viacerí autori. Jedným z nich je aj Hans Selye, ktorý stres charakterizuje ako nešpecifickú, poplachovú a obrannú reakciu, ktorou sa organizmus bráni narušeniu homeostázy ako základného predpokladu adaptácie na vonkajšie prostredie.

Anglické slovo "stress" pochádza zo starého francúzskeho slova " estrecier" ( prinútiť sa, použiť násilie), ktoré je odvodené z latinského " strictus " (minulé príčastie od slovesa "stringere", čiže "uťahovať - stláčať "). Stres teda znamená "byť vystavený vonkajším silám alebo tlakom". V závislosti od vonkajšej sily  môže byť pozitívny, alebo negatívny. Stres je vlastne reakcia organizmu, zatiaľ čo podnet, ktorý ho vyvoláva sa nazýva stresorom. To, čo ich spája v celok je neurohormonálna odpoveď. Takmer nikdy nepôsobí jeden stresor izolovane.

 

Ako možno rozdeliť stresory?

Stresory možno rozdeliť  na vonkajšie a vnútorné.

 

Vplýva stres na všetkých ľudí?

Stres ovplyvňuje všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, spoločenskú príslušnosť, inteligenciu. Veľa ľudí stres skrýva. 

Ako vplýva stres na naše zdravie?

Pri strese  srdce prečerpáva viac krvi, zvyšuje sa tlak krvi, ak táto záťaž trvá dlho môže oslabiť činnosť srdca.Ak stres trvá príliš dlho, môže sa zvýšiť riziko ochorenia srdca a ciev.

Aké telesné príznaky stresu?

Telesné symptómy počas stresu často najnápadnejšie. Volajú sa tiež aj psychosomatické.

Nie spôsobené  telesným ochorením, ale stresom. Zmeny, ktoré vyvolá stres v tele, nie nebezpečné. prechodné, trvajú, kým sa nepominie stav pohotovosti, potom sa telo opäť vráti do pôvodného stavu. Je to vlastne príprava na " boj alebo útek", keď treba pred nebezpečenstvom uniknúť, alebo mu čeliť - boj. 

Aké telesné symptómy pri strese?

Je to búšenie srdca, únava, nevoľnosť, potenie sa, chvenie, mrazenie, hnačka, bolesti v hlave, sucho v ústach, slabosť v nohách, sčervenanie sa , únava atď.

Ako zvládnuť stres?

Spôsob zvládania stresových situácií sa volá COPING.

Pozostáva z dvoch komponentov:

-konštruktívne riešenie problému

-kontrola emocionálneho dopadu danej záťaže na jedinca a jeho okolie

Aká je liečba stresu?

- Medikamentózna - na zmiernenie symptómov u klinicky chorých pacientov.

-Prírodná liečba stresu- zásady zdravého životného štýlu, správna strava, primerané telesné cvičenie a odpočinok vo forme rekreácie a relaxácie.

-Vodoliečba- má účinok stimulujúci a uvoľňujúci.

-Liečivé rastliny - nie návykové a nedráždia nervový systém.  rastliny s povzbudivými účinkami ( ženšen, mäta pieporná, rozmarín) a rastliny, ktoré pôsobia ako mierne sedatíva (hloch, lipa, mučenka pleťová).

-Vyvážená strava je zárukou telesného aj duševného zdravia. Jedným z činiteľov, ktoré     ovplyvňujú zvládanie stresu je aj výživa. Stres zvyšuje potrebu niektorých živín, pretože stresovaný organizmus má väčšie nároky, viac živín spotrebuje i vylúči. V strese sa tiež viac zvyšuje pravdepodobnosť precitlivenosti na potraviny. Stres zvyšuje spotrebu vitamínu C a E. Pocit úzkosti môže zvýšiť strava s nedostatkom vápnika, horčíka.

-Meditácia.