Činnosť srdca

Srdce je dutý, rytmický, výkonný sval, ktorý začína bit už v plode počas tehotenstva a končí posledným úderom v okamihu smrti. Skladá sa z dvoch predsiení a z dvoch komôr, medzi ktorými sú dvojcípa chlopňa- v ľavej časti srdca a trojcípa chlopňa v pravej polovici srdca. Srdce sa neustále sťahuje a ochabuje. Tieto deje nazývame systola a diastola. Odkysličená krv z celého tela prichádza do pravej predsiene, potom do pravej komory, odtiaľ do pľúc, kde sa okysličí. Vytlačenú krv z ľavej komory rozvádzajú tepny do celého tela a odtiaľ sa späť vracia dutými žilami do pravej predsiene. Pre zabezpečenie veľkého telového krvného obehu je potrebný väčší krvný tlak. Preto je ľavé srdce mohutnejšie a i srdcový infarkt sa tu vyskytuje častejšie ako na pravom srdci. Na srdci sú vencovité tepny, ktoré privádzajú krv do vlásočníc. Srdce pre svoju činnosť potrebuje dobré zásobenie kyslíkom a výživnými látkami. Za jednu minútu sa stiahne asi 70 krát a u dospelého jedinca dodá do rôznych častí ľudského organizmu asi 6 litrov krvi, za 24 hodín je to až 9000 litrov. Choroby srdca a ciev.

Čo je ateroskleróza?

Ateroskleróza je poškodenie steny cievnej, keď sa do jej steny ukladajú tukové látky. Stena cievna hrubne, stráca pružnosť ,zužuje sa jej priemer, postupne dochádza k poklesu prietoku krvi a tým aj k oslabeniu zásobovania orgánov a tkanív kyslíkom a výživnými látkami. V stene cievnej sa v dôsledku ukladania tukových látok, hlavne cholesterolu, tvorí aterosklerotický plak, ktorý ďalej poškodzuje cievnu. Časť z neho sa môže utrhnúť, prípadne sa môže vytvoriť krvná zrazenina, ktorá môže úplne uzavrieť stenu cievnu. Táto komplikácia môže viest až k smrti. Ateroskleróza sa vyvíja desaťročia, preto komplikácie postihujú najmä staršie vekové kategórie.

Ako sa prejavuje ischemická choroba srdca?

Ischémia- nedokrvenie srdcového svalu je nepomer medzi potrebou kyslíka, zásobujúceho srdce a jeho nedostatočným prísunom z dôvodov zníženia cievneho prietoku, čo sa stáva dôsledkom aterosklerózy, ktorá je hlavnou príčinou ischemickej choroby srdca.

Poznáme tri formy ICHS:

Aké sú varovné príznaky pri angíne pektoris?

Je zvieravá bolesť väčšinou za hrudnou kosťou, prípadne na ľavej, či pravej strane hrudníka, pod ľavou lopatkou. Prichádza v záchvatoch, hlavne pri telesnej námahe, pri zmene počasia, v dôsledku zmeny atmosferického tlaku, pri psychickom rozrušení, pri zmene teploty vonkajšieho prostredia, môže prichádzať i v kľude, napr. pri uložení na lôžko. Táto bolesť je zapríčinená nedostatkom kyslíka v srdcovom svale. Tento nedostatok je zapríčinený z rôznych príčin. Medzi základné príčiny patrí neschopnosť cievy zmeniť svoj priesvit pri zvýšených nárokoch srdca, ktorá pramení buď z organických zmien, t.j. chronické zmeny na cieve(ateroskleróza, zápal, blok ohraničeného úseku aterosklerotickým platom), alebo naopak poruchou regulácie cievneho napätia(kŕč cievy napr. pri strese),alebo neschopnosťou krvi dostatočne viazať kyslík (chudokrvnosť, anémia), alebo pri prudkom znížení krvného tlaku ( šok, predávkovanie liekov znižujúcich tlak). Pri začínajúcom záchvate treba je potrebné obmedziť námahu, sadnúť si či ľahnúť ,eventuálne užiť vhodný liek(napr. Nitroglycerín pod jazyk). Upozornenie: Nitroglycerín aj iné lieky na angínu pektoris znižujú krvný tlak. Pri pretrvávaní bolesti nad 10 - 15 minút, ktorá nereaguje na podané lieky, je nutné privolať lekára, alebo transportovať postihnutého do nemocnice, nakoľko hrozí infarkt myokardu. Príbuzní chorého prípadne osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti by mali byt zaškolené v poskytovaní prvej pomoci, a to preto, lebo postihnutého bezprostredne na živote ohrozuje zvýšené riziko zhubnej arytmie ( fibrilácia komôr).Arytmia môže privodiť zastavenie srdca, ktoré ak trvá dlhšie ako 4 minúty, nastáva mozgová mozgová smrť. Ak takáto situácia nastane , treba preklenúť obdobie do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci vonkajšou masážou srdca, ktorá pokiaľ sa správne vykonáva, zabezpečí minimálne zásobenie mozgu krvou a zachraňuje život, alebo predíde sa trvalým následkom z poškodenia mozgu. Pri strate vedomia treba započať s vonkajšou masážou srdca , resp. pokračovať s ďalšími resuscitačnými úkonmi podľa pravidiel prvej pomoci. Túto činnosť treba vykonávať do obnovenia srdcového rytmu, prípadne až do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci. Pri vzniku infarktu myokardu je potrebný absolútny telesný i duševný pokoj.
 
Telefón rýchlej zdravotníckej pomoci:112 a 155

Zastavenie srdca:

Nebolestivá ischemická choroba srdca. Je to zdĺhavé ochorenie, prebiehajúce bez bolesti, postihuje obyčajne staršie vekové ročníky u ktorých je ateroskleróza už značne vyvinutá.

Infarkt myokardu. Ide o uzáver vencovitej tepny v dôsledku aterosklerózy a bez adekvátnej pomoci dospeje do odumretia tej časti srdcového svalu, ktorú tepna vyživovala.

Varovné príznaky infarktu srdca:

Pri vzniku infarktu myokardu je potrebný absolútny telesný i duševný pokoj.