Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne logo RUVZ so sídlom v Trenčíne (11194 bytes)
e-mail                                             Nemocničná 4  , 911 01 Trenčín
  
  
           tel.: 032/6509511                         fax: 032/6521997                      Elektronická podatežňa
blesepa.gif (1971 bytes)