Aktuality    

 

arrow.gif (839 bytes) 27.03.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.03.2020  -    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.03.2020  -    Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.03.2020  -    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020 - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 20.03.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 19.03.2020  -    Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 19.03.2020  -    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 19.03.2020  -    UPOZORNENIE PRE VODIČOV NÁKLADNEJ DOPRAVY,.... - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 18.03.2020  -    Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 18.03.2020  -    Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 18.03.2020  -    Stanovisko k otázkam pohrebných služieb týkajúcim sa nakladania s ľudskými pozostatkami a organizovania pohrebných obradov. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 18.03.2020  -    Odporúčania pre prevádzkovateľov, zamestnancov a spotrebiteľov. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 18.03.2020  -    Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru. . - Hygiena Výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 17.03.2020  -    AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2020  -    Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2020  -    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 16.03.2020  -    Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky....... - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2020  -    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2020  -    Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2..... - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 13.03.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2020  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín, ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2020  -    Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention
                            of origination and spread of communicable disease COVID-19.
- ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2020  -    Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2020  -    Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 12.03.2020  -    Svetový deň vody - sa    R U Š Í - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 11.03.2020  -    Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2..... - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.03.2020  -    Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe..... - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.03.2020  -    COVID-19: Zákaz hromadných podujatí..... - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2020  -    Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení
                            opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.
- ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 03.03.2020  -    Svetový deň obezity - oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 28.02.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 28.02.2020  -    Výskyt ochorení spôsobených novým koronavírusom – odporúčania pre cestovanie. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 28.02.2020  -    Odporúčanie ÚVZ SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 28.02.2020  -    Slovensko je na COVID-19 pripravené. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 21.02.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 17.02.2020  -    Rakovina hrubého čreva a prsníka - oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 14.02.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.02.2020  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín, ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 07.02.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 04.02.2020  -    Svetový deň boja proti rakovine - oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 31.01.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.01.2020  -    Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu? - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 30.01.2020  -    Čo robiť ak cestujeme z oblasti nákazy novým koronavírusom - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 30.01.2020  -    Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 30.01.2020  -    Vtáčia chrípka. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.01.2020  -    Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 24.01.2020  -    INFORMÁCIA O VÝSKYTE NOVÉHO KORONAVÍRUSU. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 24.01.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.01.2020  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac december 2019 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.01.2020  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín, ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 17.01.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.01.2020  -    Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 14.01.2020  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín, ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2020  -    Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2020  -    Projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky   2019 ; 2018 ; 2017 ; 2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ;