Aktuality    

 

arrow.gif (839 bytes) 22.05.2019  -    4 tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 15.05.2019  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac apríl 2019 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 14.05.2019  -    Európsky/Slovenský deň obezity-18. máj. - Podpora zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 10.05.2019  -    Realizácia kontrol v súvislosti s MS v hokeji 2019 . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 03.05.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 29.04.2019  -    Výzva na vykonanie deratizácie v meste Trenčín . - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 29.04.2019  -    Peľová sezóna a naše zdravie. - Podpora zdravia a výchovy k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 26.04.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.04.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 12.04.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.04.2019  -    Výzva na vykonanie deratizácie v meste Bánovce nad Bebravou . - Hygiena životného prostredia a zdravia
arrow.gif (839 bytes) 11.04.2019  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac marec 2019 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 11.04.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 05.04.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 05.04.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 29.03.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 29.03.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 22.03.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.03.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 18.03.2019  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac február 2019 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.03.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.03.2019  -    Svetový deň vody - 21. marec 2019. - RÚVZ Trenčín
arrow.gif (839 bytes) 08.03.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 07.03.2019  -    Týždeň mozgu 2019. - Výchova k zdraviu
arrow.gif (839 bytes) 06.03.2019  -    „Ako ježko Pichliačik zvíťazil nad prechladnutím“ . - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 01.03.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 22.02.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 21.02.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 19.02.2019  -    Upozornenie na smogovú situáciu v Trenčíne -   SHMÚ
arrow.gif (839 bytes) 15.02.2019  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac január 2019 -   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.02.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 08.02.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 01.02.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 30.01.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 25.01.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 23.01.2019  -    Upozornenie - zvýšená koncentrácia prachových častíc   Hygiena životného prostredia
arrow.gif (839 bytes) 23.01.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 21.01.2019  -    Výskyt infekčných ochorení v regione Trenčín za mesiac december 2018-   Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 18.01.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 15.01.2019  -    OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2   Preventívne pracovné lekárstvo
arrow.gif (839 bytes) 11.01.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 09.01.2019  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín
arrow.gif (839 bytes) 04.01.2019  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky  2018 ; 2017 ; 2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ;