Aktuality    

 

arrow.gif (839 bytes) 17.01.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
arrow.gif (839 bytes) 16.01.2020  -    Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 14.01.2020  -    Nebezpečné kozmetické výrobky. - Hygiena výživy a bezpečnosť potravín, ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2020  -    Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne . - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2020  -    Projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“. - ÚVZ SR
arrow.gif (839 bytes) 10.01.2020  -    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach. - Epidemiológia
Aktuality - archív  za roky   2019 ; 2018 ; 2017 ; 2016 ; 2015 ;   2014  ; 2013  ;